• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Sơ khảo lần 2 Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái năm 2019
Ngày xuất bản: 29/11/2019 12:47:49 CH

Chiều ngày 29/11, tại trụ sở Hội, Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng Văn học nghệ thuật Yên Bái năm 2019 tổ chức họp lần 2 nhằm thống nhất danh sách các tác phẩm văn học nghệ thuật đủ điều kiện lọt vào vòng Chung khảo Giải thưởng.

Tham dự cuộc họp có 15/15 thành viên Hội đồng Sơ khảo và các thành viên Tổ thư ký hội đồng Sơ khảo.

Quang cảnh buổi họp Sơ khảo Giải thưởng VHNT Yên Bái năm 2019

Tại buổi Sơ khảo Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái lần 2, các trưởng nhóm giám khảo đã thông qua biên bản họp nhóm trước hội đồng sau nửa tháng mang tác phẩm về nhà, đọc, xem, đánh giá, nhận xét và cho điểm. Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khách quan, các thành viên Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái năm 2019 thống nhất lựa chọn 36 tác phẩm của 36 tác giả đủ điểm lọt vào vòng Chung khảo, trong tổng số 91 tác phẩm của 44 tác giả tham dự giải năm nay. Trong đó có 4 tác phẩm đủ điểm xếp loại A (Thơ: 1, Văn xuôi: 1, Nhiếp ảnh: 1, Âm nhạc: 1), 8 tác phẩm đủ điểm xếp loại B (Thơ: 2, Văn xuôi: 1, Nhiếp ảnh: 1, Mỹ thuật: 1, Kiến trúc: 1, Âm nhạc: 2), 12 tác phẩm đủ điểm xếp loại C (Thơ: 2, Văn xuôi: 3, Nhiếp ảnh: 2, Âm nhạc: 2, Múa: 2) và 12 tác phẩm đủ điểm xếp loại Khuyến khích (Thơ: 1, Nhiếp ảnh: 3, Mỹ thuật: 4, Âm nhạc: 3, Múa: 1). Theo đó, Tổ thư ký Hội đồng Sơ khảo sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng Chung khảo Giải thưởng Văn học nghệ thuật Yên Bái năm 2019.

Ngay sau cuộc họp của Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái năm 2019, Hội đồng xét duyệt các tác phẩm tham dự Hỗ trợ, đầu tư tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái năm 2019 tổ chức họp thống nhất mức hỗ trợ cho từng tác phẩm. Tham dự hỗ trợ, đầu tư tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật năm 2019 có 182 tác phẩm của 51 tác giả, nhóm tác giả. Trong đó văn xuôi có 7 tác phẩm của 7 tác giả; Thơ có 6 tác phẩm của 6 tác giả; Mỹ thuật có 9 tác phẩm của 9 tác giả; Nhiếp ảnh có 137 tác phẩm của 14 tác giả; Âm nhạc có 17 tác phẩm của 9 tác giả; Múa- Biểu diễn có 4 tác phẩm của 4 tác giả; Truyền hình có 2 tác phẩm của 2 nhóm tác giả. Sau một thời gian làm việc khẩn trương, công tâm và chính xác, Hội đồng xét duyệt các tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật tham dự hỗ trợ, đầu tư năm 2019 đã thống nhất lựa chọn 49 tác phẩm của 49 tác giả để trao hỗ trợ, đầu tư. Trong đó có 15 tác phẩm đạt hỗ trợ loại A (Văn xuôi: 3, Thơ: 1, Mỹ thuật: 3, Nhiếp ảnh: 4, Âm nhạc: 3, Truyền hình: 1); 24 tác phẩm đạt hỗ trợ loại B (Văn xuôi: 4, Thơ: 4, Mỹ thuật: 5, Nhiếp ảnh: 6, Âm nhạc: 4, Truyền hình: 1); 10 tác phẩm đạt hỗ trợ loại C (Thơ: 1, Mỹ thuật: 1, Nhiếp ảnh: 4, Âm nhạc: 2, Múa: 2).

 

 

YẾN TRANG- TUẤN VŨ

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter