• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Văn học nghệ thuật Yên Bái 40 năm xây dựng và phát triển
Ngày xuất bản: 18/06/2019 2:41:51 SA

 

                                                                          Họa sĩ Nguyễn Đình Thi

                                                          Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái

Văn học Nghệ thuật là một trong những thành tố quan trọng, đặc biệt, trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người trong mọi thời đại. Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến Văn học Nghệ thuật. Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII đã xác định “Văn học nghệ thuật là 1 trong 10 nhiệm vụ trọng tâm”, Nghị quyết số 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nêu rõ: “Văn học, nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hoá; là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người”. Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, tiếp tục khẳng định: “Phát triển văn học nghệ thuật là một trong các nhiệm vụ then chốt”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, từ nhiều năm nay, Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái và Tạp chí Văn nghệ Yên Bái đã có nhiều cố gắng, không ngừng lớn mạnh và phát triển về mọi mặt.

Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái đã thực sự trở thành mái nhà chung của nhiều thế hệ văn nghệ sĩ. Đội ngũ văn nghệ sĩ hăng hái, nhiệt tình, trách nhiệm, đoàn kết một lòng, đã không ngừng sáng tạo, cho ra đời nhiều tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật có giá trị, phục vụ đắc lực công tác tuyên truyền, giáo dục cổ vũ các phong trào, định hướng và đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân.

Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, triển lãm, xuất bản, công bố tác phẩm, Hội đã quan tâm, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phát hiện và nâng đỡ những tác giả mới, ưu tiên lực lượng sáng tác là người dân tộc thiểu số, chú trọng đến các vùng miền, tích cực động viên các văn nghệ sĩ. Nhờ vậy, số lượng tác phẩm ngày càng nhiều, chất lượng cũng được nâng lên. Nhiều tác giả, hội viên trưởng thành trở thành Nhà văn, Nhà thơ, Nghệ sĩ, Nhà báo, Nhà nghiên cứu lý luận phê bình có uy tín.

Là một tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp, nhiều năm qua, Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, các Hội chuyên ngành Trung ương quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Đó là những tiền đề quan trọng giúp Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Yên Bái vượt qua mọi khó khăn, từng bước được đi lên, năng động, sáng tạo hơn, khẳng định mình trên đường phát triển bằng những thành tựu đáng ghi nhận.

Ngày 12 tháng 6 năm 1979, Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn ra Quyết nghị thành lập Hội Văn học Nghệ thuật Hoàng Liên Sơn (tiền thân của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái ngày nay).

Tháng 10 năm 1991, Hoàng Liên Sơn chia tách thành 2 tỉnh Yên Bái và Lào Cai (với 16 hội viên chuyển về Lào cai và 54 hội viên ở lại Yên Bái). Từ năm 1991 đến nay, Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái đã qua 6 kỳ Đại hội (Đại hội lần II- 1995, lần III- 2000; lần IV- 2005; lần V- 2010; lần VI- 2015).

Có thể nói trong suốt quá trình 40 năm xây dựng và trưởng thành, do quá trình lịch sử của tỉnh và sự phát triển của lực lượng văn nghệ sĩ, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái chia làm 3 giai đoạn: Thành lập Hội; Sáp nhập; Xây dựng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hoàng Liên Sơn và chia tách Hội Văn học nghệ thuật Lào Cai, Yên Bái.

Cả 3 giai đoạn trên, Hội Văn học nghệ thuật Yên Bái đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử của mình. Hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức Hội, từng bước đổi mới hoạt động, tập hợp, xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ có chuyên môn sâu, thu hút được nhiều tác phẩm có giá trị góp phần vào việc thực hiện công tác tư tưởng- chính trị của Đảng bộ trong từng thời kỳ và góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Qua 40 năm xây dựng và phát triển kể từ ngày thành lập, Văn học Nghệ thuật Yên Bái đã từng bước tự khẳng định mình trên đường phát triển từ chỗ khi chia tách chỉ có 54 hội viên, đến nay đã có 153 hội viên thuộc 9 chuyên ngành, trong đó có 57 lượt hội viên Hội chuyên ngành Trung ương (một số người tham gia 2 đến 3 hội). Biên chế cơ quan thường trực Hội tăng lên thành 14 người. Từ những ngày đầu Hội phải vận động, thúc đẩy mạnh mới xuất bản được 03 đến 04 đầu sách của các tác giả, đến nay chúng ta đã xuất bản được hơn 500 đầu sách của các tác giả. Tổ chức 30 cuộc triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh tại tỉnh, tham gia 54 cuộc triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh của Quốc tế, toàn quốc và khu vực. 01 lần đăng cai Liên hoan Mỹ thuật khu vực Tây Bắc- Việt Bắc vào năm 2002, 03 lần đăng cai Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Tây Bắc- Việt Bắc vào các năm 2007, 2018, 2019 đều gây tiếng vang lớn trong giới văn học nghệ thuật nước nhà. Đến nay, Hội đã tổ chức hơn 20 trại sáng tác và nhiều chuyến đi thực tế sáng tác trong và ngoài tỉnh cho các hội viên, ngoài ra còn tổ chức và phối hợp tổ chức rất nhiều cuộc thi trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt từ năm 2015 đến nay, Hội đã tổ chức 6 trại sáng tác, 13 chuyến đi thực tế sáng tác; Tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Yên Bái; Cuộc thi viết truyện ngắn trên Tạp chí Văn nghệ 3 tỉnh Yên Bái- Phú Thọ- Lào Cai, Cuộc thi sáng tác Tranh Cổ động chào mừng 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái và chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 04 lần tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Đất và Người Yên Bái” với chủ đề Ảnh đẹp Du lịch Yên Bái; 03 lần tổ Cuộc thi Thơ trên Tạp chí Văn nghệ Yên Bái và các cuộc thi khác, các hội viên của Hội đã nhận được nhiều giải thưởng cấp Trung ương, Khu vực và của tỉnh. Trong đó có một giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật của Nhà thơ Ngọc Bái đã khẳng định vị thế của cây bút trong tỉnh.

Những năm gần đây, tổ chức và hoạt động Hội ngày càng được củng cố phát triển. Cơ quan thường trực Hội có Đảng đoàn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, có Chi bộ Đảng, Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên, Chi hội Nhà báo Tạp chí Văn nghệ. Tại Đại hội V, nhiệm kỳ 2010- 2015 được đổi tên thành Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái với đầy đủ 9 chuyên ngành: Văn học, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Điện ảnh, Sân khấu- Biểu diễn, Kiến trúc, Âm nhạc, Múa, Văn hóa dân gian. Năm 2015 tỉnh Quyết định trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái 5 năm lần thứ Nhất, thể hiện sự quan tâm, động viên quý giá của Đảng, của tỉnh đối với Văn học Nghệ thuật Yên Bái. Tạp chí Văn nghệ Hoàng Liên Sơn nay là Tạp chí Văn nghệ Yên Bái, đã xuất bản 240 số với số lượng hơn 12 vạn bản. Từ chỗ xuất bản không định kỳ tiến tới 03 tháng/01kỳ. Năm 1996 tăng 02 tháng/01 kỳ. Đáng chú ý là từ năm 2006 đến nay xuất bản 01tháng/01 kỳ với số trang từ 80 đến 100 trang, khổ 16cm x 24cm (Năm 2016 nâng cấp thành khổ 19cm x 27cm), nội dung phong phú, đa dạng với rất nhiều chuyên mục, chuyên đề, chuyên trang giới thiệu hầu hết các loại hình văn học nghệ thuật, luôn bám sát dòng chủ lưu thời sự, chính trị, không xa rời tôn chỉ mục đích, giữ vững định hướng, không để xảy ra sai sót về nội dung tư tưởng. Tạp chí được phát hành và giao lưu tại 63 tỉnh thành, các sở, ban, ngành địa phương, Bưu điện văn hóa xã. Điều đáng mừng là Tạp chí Văn nghệ Yên Bái qua nhiều lần bình chọn đã được Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam xếp vào tốp 5 Tạp chí có nội dung tư tưởng và hình thức trình bày đẹp của cả nước. Từ tháng 10 năm 2011 được sự quan tâm của Tỉnh, Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái có thêm ấn phẩm “Văn nghệ Yên Bái vùng cao”, xuất bản 03 tháng/01kỳ, đến năm 2015 tăng lên 02 tháng/01kỳ. Đây là ấn phẩm phản ánh sinh động cuộc sống lao động sản xuất, phong tục, tập quán, nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi ở Yên Bái. Song hành với sự phát triển của Báo viết. Từ tháng 9/2012 Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Yên Bái chính thức khai trương Trang VHNT Yên Bái điện tử cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về nền Văn học Nghệ thuật cả nước nói chung và của tỉnh Yên Bái nói riêng với giao diện đẹp, bắt mắt.

Trụ sở Hội đã được đầu tư xây dựng mới, khang trang và trang thiết bị tương đối đầy đủ đảm bảo cho hoạt động của tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp và một cơ quan báo chí. Từ năm 2014 đến nay, Hội đã sử dụng hiệu quả, hợp lý nguồn kinh phí đầu tư Hỗ trợ sáng tạo Văn học Nghệ thuật của Chính phủ, các tác phẩm của hội viên đều đặn đoạt các giải thưởng của tỉnh, khu vực và của Trung ương.

Với những thành tựu đạt được trong những năm gần đây, Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, được đón nhận Cờ thi đua và Bằng khen nhiều năm của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và của UBND tỉnh Yên Bái. Đặc biệt năm 2018, Hội đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì vì đã có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trong niềm vui chung dưới mái nhà của Hội kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, chúng ta bùi ngùi thương nhớ tới những văn nghệ sĩ đã mãi mãi ra đi như: Hoàng Hạc, Doãn Thanh, Xuân Nguyên, Huyền Sâm, Bùi Hồng Sính, Nguyễn Tất Đợi, Hoàng Hữu Sang, Lê Anh Quốc, Minh Khương, Thanh Bình, Ngọc Quang, Lê Năng, Đặng Văn Cẩn, Phan Kế Dũng, Hoàng Bảo, Hiền Phong, Hoàng Công Dung, Phạm Tuất, Phạm Đức Hảo… Chúng ta ghi nhớ công ơn của nhân dân, những chủ thể sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần, đồng thời là những người cùng chúng ta khai thác, phát huy và bảo tồn nền văn hóa quý báu của mỗi dân tộc, người cưu mang, chắp cánh cho chúng ta có được những xúc cảm để làm nên tác phẩm. Cảm ơn Đảng và Nhà nước mà cụ thể là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho hoạt động Văn học Nghệ thuật; Cảm ơn Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, và 10 Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương trong những năm qua đã luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện và sát cánh cùng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái trong mọi hoạt động; Cảm ơn các Hội bạn đã cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, cùng nhau vươn lên hoàn thành sứ mệnh của mình với đất nước. Đặc biệt xin cảm ơn sự cố gắng vươn lên của tất cả các thế hệ văn nghệ sĩ đã sản sinh ra những sản phẩm tinh thần phục vụ xã hội. Những tác phẩm của các văn nghệ sĩ đã làm cho dòng sông Văn học Nghệ thuật Yên Bái tuôn chảy và hòa nhập vào biển lớn Văn học Nghệ thuật nước nhà.

40 năm xây dựng và phát triển, Văn học Nghệ thuật Yên Bái đang hướng về tương lai, tự đổi mới chính mình để tìm ra hướng đi phù hợp, sự nghiệp Văn học nghệ thuật còn phía với trước bao dự định. Một thế hệ mới của Văn học Nghệ thuật đang khẳng định mình và hy vọng sẽ làm nên những thành quả, kỳ tích, bởi trước họ đã có một thế hệ hy sinh và cống hiến làm nên một dòng chảy Văn học nghệ thuật đáng tự hào.

Tin tưởng rằng các văn nghệ sĩ Yên Bái sẽ tiếp tục được đón nhận những sự ủng hội quý báu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp vác Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, và 10 Hội chuyên ngành Trung ương, cùng các sở, ban, ngành, các huyện thị, thành phố trong tỉnh. Đội ngũ văn nghệ sĩ sẽ đoàn kết một lòng, hăng say sáng tác, góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng con người, xây dựng và bảo vệ đất nước.

 

                                                                                                             N.Đ.T

 

 

                  

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter