• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 

Nội dung tìm kiếm:
Nghị quyết Ban chấp hành Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 12/05/2016 3:35:33 SA

 

UBND TỈNH YÊN BÁI

HỘI L.H VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

…………………

Số 02 /NQ- VHNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

…………………..

Yên Bái, ngày 16 tháng 01 năm 2015

 

 

 

NGHỊ QUYẾT BAN CHẤP HÀNH

HỘI LIÊN HIỆP VHNT YÊN BÁI

 

  A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

Vào Hồi 8 giờ ngày 16 tháng 1 năm 2015, tại Trụ sở Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái, Ban chấp hành Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái đã họp phiên cuối năm tổng kết hoạt động VHNT năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Ban chấp hành Hội tham dự cuộc họp gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Chấn- Chủ tịch chuyên trách Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái- Chủ trì cuộc họp;

2. Ông Nguyễn Đình Thi- Phó Chủ tịch Thường trực hội Liên hiệp VHNT Yên Bái;

3. Ông Nguyễn Hiền Lương- Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái;

4. Ông Hoàng thế Sinh- Uỷ viên BCH Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái;

5. Ông Dương Soái- Uỷ viên BCH Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái;

6. Nguyễn Tiến Thành- Uỷ viên BCH Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái;

7. Ông Hoàng Tương Lai- Uỷ viên BCH Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái;

8. Ông Vũ Chiến- Uỷ viên BCH Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái;

9. Bà Hoàng Anh Đậu- Ủy viên BCH Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái;

10. Ông Nguyễn Thanh Tửu- Uỷ viên BCH Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái;

11. Ông Đoàn Ngọc Bình- Ủy viên BCH Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái.

 

  B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. BCH đã thông qua và góp ý kiên xây dựng Dự thảo Báo cáo Hoạt động VHNT năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

II. Các thành viên BCH đã thống nhất nghị quyết một số vấn đề quan trọng trong thời gian tới như sau:

1. Về công việc chuẩn bị cho Đại Hội Hội VHNT lần thứ VI

+ Chuẩn bị Văn kiện Đại hội;

+ Xuất bản 3 tập sách chào mừng Đại hội: Kỷ yếu hội viên, Tập Mỹ thuật Yên Bái 2010- 2015 và Tập Nhiếp ảnh Yên Bái 2010- 2015.

2. Về Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 5 năm lần thứ nhất.

+ Chuẩn bị kinh phí, xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn hội viên làm hồ sơ tham dự Giải thưởng VHNT Yên Bái 5 năm;

+ Ra quyết định thành lập Ban Sơ khảo, tiến hành Sơ khảo Giải thưởng;

+ Tham mưu với UBND tỉnh thành lập Hội đồng Chung khảo Giải thưởng;

+ Tổ chức chấm Chung khảo Giải thưởng VHNT 5 năm lần thứ nhất, dự kiến trao vào quý III năm 2015.

3. Về việc tổ chức Ngày Thơ Việt Nam, Nguyên tiêu Ất Mùi 2015:

+ Thời gian, địa điểm: Tại Trụ sở Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái;

+ Thành phần: Toàn thể hội viên của Hội; Các Câu lạc bộ thơ trong tỉnh; Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái

+ Chương trình: Các tác giả đọc thơ, tặng sách thơ cho Thư viện Tỉnh và người yêu thơ; Trưng bày thơ của các tác giả.

4. Về hoạt động xuất bản:

+ Nâng cao chất lượng và số lượng phát hành, đổi mới hình thức, nội dung Tạp chí Văn nghệ Yên Bái;

+ Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, hình thức Bản tin Văn nghệ Yên Bái vùng cao; nâng định kỳ xuất bản từ 3 tháng 1 số lên 2 tháng 1 số;

+ Đổi mới giao diện Trang Văn học nghệ thuật Yên Bái điện tử thường xuyên, đảm bảo tính mỹ thuật, tính thời sự và có chất lượng tốt về nội dung, nghệ thuật.

5. Về hoạt động sáng tác:

+ Tổ chức cho các chuyên ngành của Hội đi thực tế sáng tác vào những thời điểm thích hợp;

+ Tổ chức gặp mặt, mở trại sáng tác cho những tác giả trẻ có triển vọng nhằm bồi dưỡng kinh nghiệm sáng tác, động viên những tác giả trẻ, tác giả mới yêu VHNT.

6. Về công tác hội viên:

+ Rà soát lại số lượng hội viên đã chuyển nơi cư trú, hội viên không tham gia vào các hoạt động của Hội và hội viên không đóng hội phí theo đúng Điều lệ Hội, tiến tới Đại Hội Hội Liên hiệp VHNT lần thứ VI vào quý III năm 2015.

  + Xét 9 hồ sơ xin gia nhập Hội và nhất trí kết nạp cho 8 hội viên. Cụ thể:

             

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

DÂN TỘC

ĐỊA CHỈ

TRÌNH ĐỘ

CHUYÊN NGÀNH

1

Trần Huyền Thanh

1961

Kinh

Tổ 8 , phường Yên Thịnh, T.phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Đại học

Sân khấu,  Biểu diễn

2

 Nguyễn Thị Tâm

1981

Kinh

Hội liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái

Đại học

 Văn học

3

 Đặng Trung Hiếu

1983

Tày

Trường cao đẳng VHNT và DL tỉnh Yên Bái

Thạc sĩ

 Mỹ thuật

4

 Nguyễn Thế Nghĩa

1978

Kinh

 Sở  xây dựng tỉnh Yên Bái

Đại học

 Kiến trúc

5

 Nguyễn Tiến Kiều

1986

Kinh

Phòng lao động  Thương binh - XH thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

Đại học

 Văn học

6

 Đào Thu Hương

1991

Kinh

SN 19, tổ 14, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ

Cao đẳng

 Văn học

7

Nguyễn Thu Phong

1984

Kinh

Tổ 3, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

Đại học

Văn học

8

Đào Trọng Thuần

1967

Kinh

Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc đô thị ACC

Đại học

Kiến trúc


+  Bình xét 10 hội viên xuất sắc năm 2014, cụ thể:

1. Ông Hán Trung Châu- Chuyên ngành Văn học

2. Ông Vũ Chấn Nam- Chuyên ngành Văn học

3. Bà Đỗ Thanh Hương- Chuyên ngành Biểu diễn

4. Ông Nguyễn Việt Hùng- Chuyên ngành Múa

5. Bà Kim Phụng-  Chuyên ngành Âm nhạc

6. Ông Trần Trung Hiếu- Chuyên ngành Mỹ thuật

7. Ông Nguyễn Ngọc Duẩn- Chuyên ngành Mỹ thuật

8. Ông Nguyễn Tuấn Nghĩa- Chuyên ngành Nhiếp ảnh

9. Ông Lê Bác Đạt- Chuyên ngành Nhiếp ảnh

10. Ông Hoàng Tương Lai- Chuyên ngành Văn học

 

C. KẾT LUẬN

- Các thành viên BCH đã thống nhất thông qua, 100% nhất trí nghị quyết những nội dung trên.

 

 

 

 

 

 

T.M BCH HỘI

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Đình Thi

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter