Chiêm nghiệm

NGỌC BÁI

 

Rồi tất cả sẽ xưa như cổ tích

Trắng và đen thì cũng vẫn mặt người

Giữa cõi nhân gian thuận êm và trái nghịch

Sống chết chuyện thường

Thiện ác chuyện thường

Người đáng vinh có khi nhục

Người đáng nhục có khi vinh

Có khi sang lại có khi hèn

Có những người lặng im đời vẫn nhớ

Người tung hứng cho mình đời quên vẫn cứ quên.

 

                                                                                    N.B

 

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter