• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Bão ở nhà giàn Trường Sa
Ngày xuất bản: 30/12/2020 8:01:02 SA

                             Nguyễn Thế Chửng

 

Nhà giàn bão thốc. Sóng lay

Bao tham vọng bão, muốn bay cả giời

Nhà giàn sừng sững. Sáng ngời

Ở trong mắt bão lính ngồi làm thơ

Nhà giàn tăng mắc đung đưa

Bão ư? Quỷ quái. Giời đùa lắm phen!

Đảo chìm. Nhà dựng trong tim

Khắc sâu thêm chữ chủ quyền ông cha

Nhà giàn bão giật lắc lư

Vững sâu đá gốc bến bờ đất quê.

 

Tôi như hạt vữa xây kè

Bão tan. Sóng lặng. Bốn bề yêu thương

Tôi là lính đảo tiền phương

Ngày đêm cây súng. Bão đương rập rình

Bão gặp đá, bão tan tành

Đá đâu đơn lẻ một mình giữa khơi

Đất liền luôn ở bên tôi

Nào ai đếm bão trong đời mình đâu!.

 

                                                      N.T.C

 

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter