• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Chiêm nghiệm
Ngày xuất bản: 25/02/2023 2:33:09 CH

NGỌC BÁI

 

Rồi tất cả sẽ xưa như cổ tích

Trắng và đen thì cũng vẫn mặt người

Giữa cõi nhân gian thuận êm và trái nghịch

Sống chết chuyện thường

Thiện ác chuyện thường

Người đáng vinh có khi nhục

Người đáng nhục có khi vinh

Có khi sang lại có khi hèn

Có những người lặng im đời vẫn nhớ

Người tung hứng cho mình đời quên vẫn cứ quên.

 

                                                                                    N.B

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter