• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Đếm sẹo
Ngày xuất bản: 29/03/2018 1:39:22 SA

  Trần Phan Đông

 

Một sẹo 
hai sẹo
nhiều sẹo

 

Trải bươn tất tả 
ngã nhiều

 

Vết sẹo tay
vết sẹo chân 
mờ dần

 

Vết sẹo lòng
hằn sâu!

 

               T.P.Đ

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter