• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Ghi ở Tân Trào
Ngày xuất bản: 27/08/2020 8:31:28 SA

                             Vũ Chấn Nam

 

Trở lại Tân Trào sau những tháng năm xa

Bao kỷ niệm của một thời trứng nước

Đất Kim Long dang bàn tay đón Bác

Mái đình Hồng Thái đứng uy nghiêm

 

Lán Nà Lừa đêm thu lạnh trăng suông

Đất nước vặn mình trong cơn đau trở dạ

Nhớ bát thuốc diệu kỳ từ đôi bàn tay mế

Đã cứu Người qua đận hiểm nguy

 

Đình Tân Trào Đại hội Quốc dân

Sáu mươi đại biểu khắp ba miền

Khi Cụ Hồ Chí Minh ra mắt

Dân bản gần xa đến chúc mừng

 

Quân lệnh tổng khởi nghĩa phát ra từ đây

Đại đội Giải phóng quân làm lễ xuất phát từ đây

Bên cây đa cổ thụ

Giọng đồng chí Văn sang sảng

Châu Tự do mây trắng nhởn nhơ bay

 

Những sự kiện của: 75 năm trước

Như cuốn sử biên niên lần lượt hiện về

Khấu Lầu, Lập Binh rầm rập đoàn quân bước

Mùa thu vàng hoa phách đỉnh đèo De

 

Giữa đại bản doanh Tân Trào- Đất Thánh

Rừng A.T.K rùng rùng bão chuyển

Cả nước sục sôi giành lấy chính quyền

Sau một thế kỷ đau thương, xiềng gông giờ nát vụn

Cách mạng về. Dân tộc đã hồi sinh.

 

                                                                  V.C.N

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter