• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Giữa buổi mừng thọ
Ngày xuất bản: 08/09/2016 2:35:26 SA

                                      Nguyễn Thế Chửng


Chợt nhớ đứa cùng năm sinh

Hóa vào sắc cỏ. Cỏ xanh lâu rồi.

Áo mình vạt máu còn tươi

Giữa cơn bom dội tìm người thâu đêm

Ai thành nấm mộ chưa tên

Một thời lửa đạn buốt thêm tim mình

Hoa buồn, rượu cũng nhạt tênh

Cà phê đắng ngắt, bóng hình chưa xa

Dẫu ta giờ ấm cửa nhà

Mãi day dứt mãi đời qua một đời.

Nếu còn bạn cũng bảy mươi

Cũng vui mừng thọ cũng tươi như người

Hoa đào thắm máu rơi rơi

Người đông lấp loáng thấy người nào đâu!

 

                                                        N.T.C

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter