• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Hồn quê
Ngày xuất bản: 17/08/2021 7:42:46 SA

                             Phạm Công Bình

 

Chảy trong thương nhớ bộn bề

Khát tìm một thoảng hồn quê cuối chiều

Dãi dầu bóng nắng liêu xiêu

Lúa ngô xanh giữa bao nhiêu tảo tần.

 

Ngỡ xa mà mãi như gần

Mẹ đâu? Chỉ nấm mộ phần lặng yên

Mồ hôi chát mặn còn nguyên

Nuôi con lớn vượt lên trên nỗi đời.

 

Chảy trong muôn vạn kiếp người

Khói rơm thơm với nụ cười ngày xưa

Hỏi trời: tìm lại tuổi thơ?

Như ngày có mẹ

bao giờ

còn không...!

 

                                         P.C.B

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter