• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Huyền thoại sông Thao
Ngày xuất bản: 14/05/2020 3:14:32 CH

           Hoàng Mai Thanh

 

Thạp đồng Đào Thịnh còn đây

Hoa văn rực rỡ đất này thuở xưa.

Trống đồng đón nắng gọi mưa

Rền vang tiếng sấm- được mùa quê ta.

 

Súng thần công bắn bao xa

Giữ gìn hòa hiếu- thế mà có yên!

Bờ lau vùi xác quân Nguyên

Thổ Quan đánh giặc nhấn chìm bao quân.

 

Bây giờ đất nước sang xuân

Những cây cầu mới nối gần bờ vui.

Dòng Thao sóng đỏ êm trôi

Chảy qua ba tỉnh đất trời Việt Nam.

 

Bâng khuâng nhớ chuyến đò nan

Tiễn anh ngày ấy- giặc tan anh về!

Nỗi niềm bến đợi sông quê

Để ai da diết bộn bề nhớ thương!

 

                                                   H.M.T

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter