• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Hy vọng
Ngày xuất bản: 15/02/2024 1:39:06 SA

NGỌC BÁI

 

Có nhiều cách để ngăn giá lạnh

Khi mùa đông tràn về

Tin là nắng sẽ vơi đi rét buốt

Cây sẽ xanh quên những tái tê

 

Có nhiều cách để ngăn giá lạnh

Ngọn lửa ấm xua đi tăm tối

Ngọn lửa ấm tay người nhen nhóm

Sẽ mãi là hy vọng của mùa xuân.

                                      

                N.B

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter