• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Mặt trời
Ngày xuất bản: 21/01/2022 1:32:45 CH

                             Nguyễn Thế Chửng

 

Sáng rực mặt trời tan tăm tối

Đón ban mai. Biển sóng dạt dào.

Không mặt trời đời sao trụ nổi?

Đói rét liên miên. Xanh đến lõi tế bào.

 

Lán nứa Nà Lừa sống chung muỗi vắt…

Hang Pác Bó, suối Lê Nin… nhắc thuở nằm hầm

Nắng tỏa hương. Mặt trời rực rỡ.

Nhựa lên cành. Lộc nõn. Sang xuân.

 

Không chút bụi, luôn phòng cây lấm.

Ơn mặt trời chắp cánh đôi tay.

Nhớ thuở đói lòng mong khoai sắn,

Nay gạo dư. Ân nghĩa tràn đầy.

 

Nâng bước đời bay bừng nắng trải

Niềm vui tươi tốt quanh năm.

Thêm hoa trái. Đảng- Mặt trời lan tỏa,

Không riêng ai. Ấm cả ánh trăng rằm.

 

                                                                        N.T.C

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter