• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Mưa chiều
Ngày xuất bản: 22/04/2022 2:04:34 SA

                             An Nhu

 

Tìm mưa...
trên những nẻo đường
Mưu sinh chân bước lên nương gieo mầm
Giọt rơi
lưng núi âm thầm
Chắt bao khúc ruột của bầm sớm khuya...

Giọt đêm
chắt lấy hương đưa
Giọt sâu đáy mắt, mắt đùa giấc non
Bàn tay xoè đếm vuông tròn
Ngàn năm hồn núi vẫn còn nghĩa ân...

Tháng ba xích lại thêm gần
Nửa thì tình Mẹ, 
nửa thì công Cha
Vạt rừng xanh biếc hiền hoà
Lòng ta tím biếc mưa xa thấy gần

Tìm xuân...
Xuân vẫn đợi xuân...
Mưa chiều 
nghiêng cả trời xuân tìm về...!

 

                                                      A.N

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter