• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Mường Lò
Ngày xuất bản: 31/01/2024 8:59:59 SA

PHẠM QUỲNH LOAN

 

Đâu hát khắp giao duyên

đâu khăn piêu áo cỏm

Mường Lò nay dậy sớm

nhà sàn xôi nếp đơm…

xoè cổ níu lòng gửi Mường Trời câu hát

xoè cho bồ đầy thóc

xoè cho lợn chật đàn

tộc người bốn phương về tổ tiên nguồn cội

mắc pém dậy thì

mắt chan mắt

mà say

cha mồ hóng

ngồi từ kiếp trước

mẹ tròn tằng cẩu chái bếp nâu

tang quản lõm chờ

tang chan thắc thỏm

khau cút thênh thênh nhớ

gọi tộc người về bản

gọi tộc người về mường sau bao cuộc thiên di…

 

                                                                           P.Q.L

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter