• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Những người lính trở về
Ngày xuất bản: 25/10/2016 7:47:45 SA

                                 Ngọc Chấn

 

Hơn bốn mươi năm

Những người lính trở về

Sau ngày giải phóng

Gương mặt còn in

Trận sốt rét rừng.

Hơn bốn mươi năm

Những người lính như lần đầu gặp mặt

Ký ức đã đi qua

Đồng đội ta

Ai còn ai mất

Trận mạc lùi xa

Tiếng súng vẫn vọng về.

Hơn bốn mươi năm

Dọc đường ra trận

Bạn ta yên nghỉ nơi nào

Khói nhang tan vào đất

Để lại phía sau

Những người lính trở về

Cầm cày, cầm cuốc

Giọt giọt mồ hôi lã chã trên đồng

Những người lính

Một thời đánh giặc.

Bốn mươi năm

Nói hộ điều gì

Sử sách vẫn còn ghi

Trên dòng bia mộ

Những người lính vô danh

Hóa thạch

Truyền lại cho đời

Một thế hệ cha ông.                  

 

                              N.C

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter