• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Tháng giêng
Ngày xuất bản: 20/01/2023 8:06:22 SA

VŨ CHẤN NAM

Tháng giêng

Ngõ ngát hương chanh

Bờ tre đỏ lá

Mẹ lên lễ chùa.

 

Tháng giêng

Sắn đã giương dù

Cây đu nhún bổng

Cỏ tơ nhú mầm.

 

Tháng giêng

Nghiêng nón ba tầm

Liền anh liền chị

Hội Lim dập dìu.

 

Tháng giêng

Nước chảy liu riu

Vấn vương sương khói

Buồn thiu mặt hồ.

 

Tháng giêng

Lúa đẻ ngạnh trê

Trắng trời mưa bụi

Em về quê anh.

 

Tháng giêng

Con nghé mọc sừng

Bùi bùi bánh khúc

Bát canh tập tàng

 

Tháng giêng

Chim đã ra ràng

Hoa xoan rụng tím

Con đường

rước dâu.

                    V.C.N

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter