• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Thơ Bác
Ngày xuất bản: 25/02/2023 2:31:24 CH

TƯỜNG VY


Thương dân dựng nước sống thanh liêm

Trăng sáng Nguyên tiêu nhớ Thánh Hiền

Tóc bạc, chòm râu, thơ có thép

Đầu xanh tuổi trẻ thế Rồng Tiên

Nắng xuân lộc biếc cành đơm nụ

Địa lợi nhân hoà góp sức thêm

Kết trái đơm hoa xuân hội tụ

Nguyên tiêu thơ Bác ấm trăm miền.

 

                                                                    T.V

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter