• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Tiếng vọng giọt suối nguồn
Ngày xuất bản: 29/09/2016 7:37:54 SA

                                    Trịnh Thoại

 

Đếm sao được giọt suối

Bởi cơn mưa đại ngàn

Tháng năm hoài lặng chảy

Về biển cả khôn ngăn!...

 

Giọt suối nguồn trong xanh

Biển dạt dào khát vọng

Ru đồi… nhấp nhô sóng

Giấc mơ nào mông lung?...

 

Một thời ta mong ước

Từng bước nhỏ vào đời

Dịu êm hòa biển sóng

Lay động giữa ngàn khơi!...

 

Biển đời trong chìm, nổi

Xông xênh sóng cuộn trôi

Giọt suối nguồn mọi nẻo

Giục mầm nhú sinh sôi!...

 

Cứu đại ngàn xanh thẳm

Vọng xa… mạch suối nguồn

Biển bạc dồn nâng sóng

Nhịp sống vỗ ngàn, muôn!...

 

                                             T.T

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter