• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Trở lại Mường Lai
Ngày xuất bản: 20/06/2016 2:40:48 SA

                                     Ngọc Loan

 

Trở lại Mường Lai

   giữa mùa gặt hái.

Đồng làng gái, trai mê mải

Mùa này giống lúa mới sai bông

Trăng lên trải sáng trên đồng

Gió thoảng đưa hương lúa chín.

Các cô gái Mường Lai mắt huyền đen lay láy

Gửi lòng mình vào tiếng sáo quê hương

Đêm nay giữa mùa vàng

Lại rộn vang tiếng sáo.

Làng bản quê em ngày thêm đổi mới

Chẳng rượu mừng, như cùng ngất ngây say.

 

                                                            N.L

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter