• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) – HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII: Thông qua 6 nghị quyết chuyên đề
Ngày xuất bản: 15/03/2019 8:52:26 SA

 

Như tin đã đưa, sáng nay (15/3), HĐND tỉnh khóa XVIII đã tổ chức Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) xem xét các báo cáo, tờ trình và thông qua các nghị quyết quan trọng.

 Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì kỳ họp.

Dự Kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh đã thông qua Tờ trình và Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách và chức danh Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tiến hành bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách và chức danh Ủy viên UBND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Nguyễn Quốc Luận -  Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội – HĐND – UBND tỉnh được bầu giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; đồng chí Trần Xuân Thủy  - Trưởng ban Dân tộc tỉnh được bầu giữ chức Ủy viên UBND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét Tờ trình về: việc ban hành Nghị quyết của HĐND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái năm 2019; Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2025; Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư, cho ý kiến chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và phương án tổ chức triển khai thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh; phương án giao bổ sung kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2019 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn ngân sách địa phương);

Tờ trình về việc điều chỉnh giảm kinh phí trích bổ sung Quỹ phát triển đất từ số thu tiền sử dụng đất năm 2018 để chuyển sang tăng chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019; Tờ trình về việc phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và sửa đổi một số nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

Các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào các báo cáo, tờ trình nêu trên và đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tiếp thu, giải trình và làm rõ một số vấn đề mà các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm. 

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu đồng thời giải trình, làm rõ một số vần đề mà các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các cơ quan soạn thảo, cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện, chỉnh sửa các báo cáo, tờ trình kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu kết luận phiên thảo luận tại hội trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 là sự cần thiết, do vậy, mỗi đại biểu HĐND tỉnh, các sở, ngành, địa phương cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, yêu cầu để triển khai thực hiện tốt nội dung, chương trình đề ra và để thực hiện tốt nghị quyết này, ngay sau khi HĐND tỉnh ban hành, UBND tỉnh sớm quyết định điều chỉnh để triển khai thực hiện một cách khẩn trương, kịp thời đến các cơ quan chuyên môn và các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận và giao nhiệm vụ cho UBND tỉnh và  các sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị: UBND tỉnh căn cứ Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, cụ thể, chặt chẽ, chi tiết và xây dựng kịch bản cho những nội dung khó liên quan đến tăng trưởng, tăng thu ngân sách và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững để hoàn thành 3 mục tiêu sẽ góp phần hoàn toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải tập trung làm việc với tinh thần cao độ, đổi mới, quyết liệt và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để nỗ lực phấn hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; UBND tỉnh sớm ban hành tiêu chí đánh giá để kịp thời có cơ chế khen thưởng đối với các cơ quan, chính quyền các cấp, các ngành thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của tỉnh đề ra.

Đối với các tờ trình, nghị quyết HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là chính sách hết sức thiết thực, nhằm khuyến khích, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Do vậy, đồng chí đề nghị UBND tỉnh cần cụ thể hóa bằng các văn bản, hướng dẫn để tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan để tổ chức thực hiện các chính sách này; xác định số lượng, nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, riêng năm 2019 tỉnh dự kiến sẽ có chính sách hỗ trợ khoảng 10 tỷ đồng. Vì vậy, đồng chí yêu cầu xác định danh mục, các đối tượng khuyến khích để triển khai hỗ trợ; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền một cách sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh về chính sách hỗ trợ này.

 

Quang cảnh kỳ họp.

Về một số đề án, tờ trình khác trình tại Kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đề nghị, UBND tỉnh sớm triển khai ban hành thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Sau ½ ngày làm việc khẩn trương, nghiên túc, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) - HĐND tỉnh đã hoàn thành nội dung đề ra; thông qua 6 nghị quyết chuyên đề và 2 nghị quyết về việc miễn nhiệm và xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách và chức danh Ủy viên UBND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các địa biểu thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Ngay sau kỳ họp này, giao UBND tỉnh sớm ban hành quyết định, văn bản cụ thể các nghị quyết của HĐND tỉnh để tổ chức thực hiện khẩn trương theo thẩm quyền.

HĐND tỉnh giao Thường trực và các ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh theo hướng bám sát địa phương, cơ sở, đối tượng, kịp thời phát hiện những nhân tố mới, những việc làm tích cực, mô hình tốt để nhân rộng; đồng thời kiến nghị giải quyết những khó khăn, hạn chế, bất cập, đảm bảo nghị quyết của HĐND tỉnh thực sự đi vào cuộc sống.

* 6 nghị quyết chuyên đề được thông qua tại Kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh khóa XVIII:

1- Nghị quyết của HĐND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái năm 2019.

2 - Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 – 2025.

3 - Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư, cho ý kiến chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và phương án tổ chức triển khai thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh; phương án giao bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2019 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn ngân sách địa phương).

4- Nghị quyết về việc điều chỉnh giảm kinh phí trích bổ sung Quỹ phát triển đất từ số thu tiền sử dụng đất năm 2018 để chuyển sang tăng chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019.

5- Nghị quyết về việc phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và sửa đổi một số nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ.

6- Nghị quyết về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.  

Theo nguồn: Báo Yên Bái điện tử

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter