• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Tỉnh Yên Bái tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
Ngày xuất bản: 09/06/2018 6:36:02 SA

Sáng ngày 9/6/2018, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Yên Bái đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Tới dự lễ kỷ niệm có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; đồng chí Đỗ Khắc Cương- Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Liên Sơn; mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lô; các đồng chí UV BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; các cơ quan đơn vị địa phương, 17 khối thi đua của tỉnh; 70 điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh, các tập thể và cá nhân điển hình, cá nhân tiên tiến được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

Quanh cảnh Lễ kỷ niệm

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác thi đua, lấy thi đua là động lực để bồi dưỡng, nâng cao, phát huy lòng yêu nước. Người dạy "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, chất lượng các phong trào thi đua của tỉnh ngày càng được nâng lên. Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, cơ quan, của địa phương gắn với thực hiện Nghị quyết 04 khóa 11, khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” các ngành, các cấp, các địa phương đã triển khai và được đông đảo cán bộ, đảng viên công chức viên chức và quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. 

Điển hình như phong trào thi đua “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh”; “xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”; "Thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi”, "Sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”;  "Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”; "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"... Từ các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đã khơi dậy ý thức tự giác và sức sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp... tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tạo nên sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, là động lực to lớn để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng của địa phương. Nhờ thực hiện tốt phong trào thi đua, trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, đồng lòng hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu của tỉnh. Lần đầu thu ngân sách Nhà nước đạt trên trên 2.500 tỷ đồng; đến tháng 6/2018, toàn tỉnh có 36 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ giảm hộ nghèo vượt so với kế hoạch; công nghiệp, thương mại, xuất khẩu đạt khá, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh tăng 14 bậc so với năm 2016; xuất hiện nhiều điểm sáng trong thu hút đầu tư, với các dự án quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao...

Đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh

phát biểu tại Lễ kỷ niệm

 Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh nêu rõ, cách đây tròn 70 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước có tổ chức ở nước ta. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người có tác dụng hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Đồng thời là động lực tinh thần to lớn, góp thêm sức mạnh cho "người người thi đua, ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua”, là định hướng quan trọng để tổ chức các phong trào thi đua có hiệu quả trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.  

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu, 70 năm qua cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã phát huy truyền thống thi đua yêu nước, không ngừng vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để triển khai hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, với tinh thần và ý chí quyết tâm cao, đã phấn đấu nỗ lực để đóng góp sức người, sức của vào thành công chung của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng theo chỉ thị, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh được tổ chức rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng giai đoạn lịch sử; tiêu biểu như phong trào "Tuần lễ vàng”, phong trào "Xóa nạn mù chữ, diệt giặc dốt”, được các cấp trong tỉnh triển khai tích cực. Hưởng ứng phong trào thi đua tăng gia sản xuất, chiến đấu giỏi, hàng vạn người con của quê hương Yên Bái đã hăng hái lên đường tham gia chiến đấu trên mọi miền Tổ quốc; trong khi đó, những người ở hậu phương ra sức thi đua lao động sản xuất, góp phần kiến thiết xã hội chủ nghĩa.

Các phong trào thi đua là động lực to lớn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương. Đồng chí Đỗ Đức Duy đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34 ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 19 ngày 15/2/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác thi đua khen thưởng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017- 2020, tạo chuyển biến mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu thi đua yêu nước. Các ngành, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng chí Lương Mạnh Hà- Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh công bố Quyết định tặng thưởng

cho các tập thể,cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017 được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 27 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới” được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh và 70 điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

 Chiến Thắng

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI LỄ KỶ NIỆM:

 

 

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí  Phạm Thị Thanh Trà- Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Trần Nhật Tân- Chánh Thanh tra tỉnh

đã có thành tích xuất sắc từ năm 2013 đến năm 2017.

 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017

 

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể

có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”

 

Đồng chí Dương Văn Tiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các điển hình tiên tiến

 

Đồng chí Tạ Văn Long- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh

cho các điển hình tiên tiến

 

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter