• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Tỉnh Yên Bái tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
Ngày xuất bản: 09/06/2018 6:36:02 SA

Sáng ngày 9/6/2018, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Yên Bái đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Tới dự lễ kỷ niệm có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; đồng chí Đỗ Khắc Cương- Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Liên Sơn; mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lô; các đồng chí UV BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; các cơ quan đơn vị địa phương, 17 khối thi đua của tỉnh; 70 điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh, các tập thể và cá nhân điển hình, cá nhân tiên tiến được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

Quanh cảnh Lễ kỷ niệm

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác thi đua, lấy thi đua là động lực để bồi dưỡng, nâng cao, phát huy lòng yêu nước. Người dạy "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, chất lượng các phong trào thi đua của tỉnh ngày càng được nâng lên. Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, cơ quan, của địa phương gắn với thực hiện Nghị quyết 04 khóa 11, khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” các ngành, các cấp, các địa phương đã triển khai và được đông đảo cán bộ, đảng viên công chức viên chức và quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. 

Điển hình như phong trào thi đua “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh”; “xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”; "Thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi”, "Sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”;  "Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”; "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"... Từ các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đã khơi dậy ý thức tự giác và sức sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp... tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tạo nên sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, là động lực to lớn để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng của địa phương. Nhờ thực hiện tốt phong trào thi đua, trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, đồng lòng hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu của tỉnh. Lần đầu thu ngân sách Nhà nước đạt trên trên 2.500 tỷ đồng; đến tháng 6/2018, toàn tỉnh có 36 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ giảm hộ nghèo vượt so với kế hoạch; công nghiệp, thương mại, xuất khẩu đạt khá, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh tăng 14 bậc so với năm 2016; xuất hiện nhiều điểm sáng trong thu hút đầu tư, với các dự án quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao...

Đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh

phát biểu tại Lễ kỷ niệm

 Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó B&