• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Công an tỉnh với công tác đảm bảo an ninh, an toàn bầu cử
Ngày xuất bản: 18/05/2021 2:29:31 SA

Yến Trang 

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đang đến gần. Triệu triệu cử tri Việt đang hướng về sự kiện trọng đại này để gửi gắm niềm tin qua lá phiếu, bầu ra những người có đủ đức và tài đại diện cho tâm tư, ý nguyện của nhân dân. Những cử tri sáng suốt hiểu hơn ai hết trách nhiệm của mình trước cuộc bầu cử. Hiểu để thấu tư tưởng dân chủ, do dân và vì dân của Đảng và Bác Hồ vĩ đại. Tuy nhiên trong tình hình phức tạp hiện nay, các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ âm mưu, ý đồ, hoạt động chống phá đảng ta. Chúng thường tập trung khá mạnh vào các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, trong đó có cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp với nhiều thủ đoạn, phương thức ngày càng tinh vi xảo quyệt, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ nhằm thúc đẩy nhân tố “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, từng bước thay thế thể chế chính trị ở Việt Nam thông qua bầu cử. Chính vì vậy, quán triệt và thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban bầu cử tỉnh, ngay từ tháng 10/2020 Công an tỉnh đã chủ động xây dựng các kế hoạch phân công lực lượng triển khai song hành với công tác bảo đảm an ninh trật tự Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Các kế hoạch được xây dựng rất chi tiết, bài bản, bám sát vào thời gian, lịch trình tổ chức bầu cử theo Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp để chủ động nắm tình hình, tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Phối hợp và rà soát tiêu chuẩn chính trị đối với từng trường hợp tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, cho đến nay chưa phát hiện các trường hợp vi phạm các tiêu chuẩn chính trị, vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực... được giới thiệu ứng cử, không để các thế lực thù địch, phản động, số cơ hội chính trị tiếp xúc, tác động, lôi kéo những người tham gia ứng cử; Chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương nắm tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp lựa chọn nhân sự tham gia vào các Ban bầu cử, tổ bầu cử, nhân viên phục vụ cuộc bầu c bảo đảm các tiêu chuẩn về chính trị; Triển khai kế hoạch, phương án nắm chắc tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh trong vùng dân tộc, an ninh tôn giáo, an ninh các vấn đề xã hội khác không để xảy ra các hoạt động tuyên truyền, kích động phá hoại cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh. Tổ chức rà soát, nắm chắc các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong dân tộc, tôn giáo, liên quan đến đất đai, chế độ chính sách, đền bù giải phóng mặt bằng, số người đầu đơn thường xuyên có hoạt động khiếu kiện để tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp có biện pháp giải quyết kịp thời, không để bị động, bất ngờ, không để phát sinh phức tạp; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, xuất bản làm tốt công tác định hướng tuyên truyền về công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử. Tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, không để sơ hở, thiếu sót để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng kích động chống phá. Rà soát, phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí hoạt động chống Đảng, Nhà nước, phá hoại nội bộ, xuyên tạc về cuộc bầu cử trên không gian mạng. Phối hợp với các sở, ban, ngành nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, công nhân, viên chức trước, trong và sau cuộc bầu cử nhằm định hướng nội dung tuyên truyền theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và Ủy ban bầu cử tỉnh; Đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ kết hợp với việc mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm... tạo môi trường xã hội lành mạnh phục vụ, tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về xuất, nhập cảnh. Quản lý cư trú, đẩy nhanh tiến độ thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ căn cước công dân. Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý kiên quyết đối với các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Tập trung chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự ở các địa điểm diễn ra bầu cử. Chú trọng công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, an toàn tuyệt đối hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh kiểm tra, chỉ đạo và tham gia các hoạt động bầu cử tại địa phương, hoạt động của cử tri và các địa điểm diễn ra bầu cử. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi kẻ, vẽ khẩu hiệu, đơn thư nặc danh, tán phát tài liệu có nội dung xuyên tc, phản động, xé băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền, danh sách niêm yết cử tri, đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Có phương án bảo vệ tài liệu và các tổ bầu cử, phương án phòng, chống thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cháy, nổ trong ngày tổ chức bầu cử; Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn trọng điểm, vùng dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo. Kết hợp với tuyên truyền về Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, trong đó chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân về âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, nhất là các hoạt động tuyên truyền phá hoại cuộc bầu cử trên không gian mạng.

Để thực hiện thành công mọi kế hoạch đề ra, Công an tỉnh cũng đã xác định rõ những thuận lợi để vận dụng và phát huy đồng thời chỉ ra rất nhiều khó khăn phải đối diện để tìm mọi giải pháp hữu hiệu nhất khắc phục nhằm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Với truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân, với tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân và tập thể đang nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội của tỉnh, của đất nước, được sự giúp đỡ của lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp hiệu quả của các cấp các ngành, sự tin yêu, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an Yên Bái sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó, đặc biệt là công tác bảo vệ an ninh trật tự cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

.

Y.T

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter