• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
“Đảng ta đó hân hoan một niềm tin”
Ngày xuất bản: 04/02/2021 7:48:42 SA

Nam Hà 

Hoa Tớ zày nở đỏ triền núi, mùa xuân đã về. Xuân Tân Sửu này, cả nước phấn khởi kỷ niệm 91 năm ngày thành lập và chào đón thành công Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Làng bản, phố phường phấp phới tung bay cờ Tổ quốc, cờ Đảng; nơi nơi rộn vang tiếng hát “Đất nước bốn ngàn năm ôi tự hào biết mấy. Hạnh phúc trong tay ta đang nở hoa kết trái. Còn gì đẹp hơn! Còn gì đẹp hơn lá cờ đỏ búa liềm. Đảng ta đó hân hoan một niềm tin…”.

Nhớ lại mùa xuân năm 1930, tại Hương Cảng Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là tất yếu của lịch sử, là kết quả phát triển của phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam kết hợp với Chủ nghĩa Mác- Lênin. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam được nhà thơ Tố Hữu viết “Như đứa trẻ sinh nằm trên cỏ /Không quê hương sương gió tơi bời”, nhưng là một sự kiện lịch sử trọng đại, mở ra bước ngoặt căn bản trong sự phát triển của đất nước. Lần đầu tiên trong lịch sử, dân tộc Việt Nam có một chính đảng cách mạng, đủ sức lãnh đạo nhân dân giành độc lập tự do và mưu cầu hạnh phúc. Chín mươi mốt mùa xuân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã giành được nhiều thành tựu to lớn. Đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc cùng những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới.

Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Từ một nước nhỏ bé, nghèo nàn, lạc hậu, trình độ rất thấp, hầu như không có tên trên bản đồ thế giới, ngày nay Việt Nam đã vươn lên trở thành một nước có quy mô dân số gần 100 triệu người và cũng là nước đang phát triển. Đi dọc chiều dài dải đất cong cong hình chữ S, đâu đâu cũng thấy những nhà máy mới mọc lên, những con đường thênh thang nhựa áp phan óng ả; nhiều khu đô thị hiện đại, văn minh hình thành, nông thôn mọi vùng miền đang chuyển mình mang bộ mặt mới… Hơn bao giờ hết giá trị Việt Nam, tài năng con người Việt Nam ngày càng được phát huy, phát triển. Đánh giá về thắng lợi của cách mạng nhất là những năm gần đây, Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII khẳng định: Trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, sau đó lại rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng do tác động của đại dịch Covid- 19, thiên tai nặng nề, kinh tế nước ta vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao, là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới. Tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được nâng lên một bước. Xã hội cơ bản ổn định, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao (tỉ lệ hộ nghèo từ 58% năm 1993 giảm xuống còn dưới 3% vào năm 2020 với mức thu nhập bình quân khoảng 2.800 USD/người). Các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục- đào tạo, khoa học- công nghệ, bảo vệ tài nguyên môi trường, phát triển văn hoá, xây dựng con người... có nhiều chuyển biến tích cực, một số mặt khá nổi trội. Việt Nam đã tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế, tham gia và đóng góp tích cực vào cộng đồng quốc tế. Theo Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Thắng lợi này là tiền đề quan trọng để chúng ta phấn đấu đạt mục tiêu đề ra cho nhiệm kỳ Đại hội XIII và giai đoạn sắp tới: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; phát huy sức sáng tạo, ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hòa trong niềm vui chung, quê hương Yên Bái dưới sự lãnh đạo của Đảng cũng đang từng ngày đổi thịt thay da. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, 5 năm qua Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc đã đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, đổi mới, sáng tạo, tận dụng và huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế tăng trưởng khá theo hướng bền vững, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng thấp và vùng cao, giữa đô thị và nông thôn. Vai trò, vị thế Yên Bái là trung tâm liên kết phát triển vùng được khẳng định; thực hiện xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, đã có trên 50% số xã toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Trấn Yên đạt chuẩn quốc gia huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực Tây Bắc. Cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, hiệu quả, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. Đến Yên Bái hôm nay, bạn bè hẳn sẽ ngạc nhiên với những khu đô thị khang trang rực rỡ đèn hoa, trai thanh gái lịch; với những ngút ngàn rừng quế, đồi chè và con người cởi mở, thân thiện. Một Hồ Thác Bà cuốn hút khách thăm giờ có thêm Danh thắng Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Tú Lệ, Nghĩa Lộ cùng vòng xòe hoa bên điệu khèn dìu dặt. “Yên Bái quê hương chúng ta” cùng cả nước đang bước vào vận hội mới. Và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020- 2025) vừa qua đã Nghị quyết phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới cùng những năm tiếp theo là: quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du, miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 91 năm qua đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Thực tiễn đó cũng khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Vì vậy, Đảng không chỉ là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta, mà còn trở thành niềm tin sắt son, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Kỷ niệm ngày thành lập, chào mừng thắng lợi Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nơi nơi rộn rã không khí thi đua “mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới”. Đi trong phơi phới mùa Xuân, lòng biết ơn giục hồn tôi vang ngân khúc hát “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng/ Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi…/ Và rồi từ đây ánh dương soi đời mới/ Tiến theo cờ Đảng đã thấy tương lai sáng tươi”.

N.H

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter