• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Kỳ họp thứ Nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026 thành công tốt đẹp
Ngày xuất bản: 03/08/2021 3:15:01 SA

Thành Trung

Trong không khí hân hoan, phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; chào mừng kỷ niệm 76 năm Thành lập Đảng bộ tỉnh (30/6/1945- 30/6/2021) của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Bái; ngày 04/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Dự Kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Duy- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh- Phó Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các đại biểu của các Vụ thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan Ban Đảng Trung ương, Vụ công tác Đại biểu Quốc hội; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa XIV; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố cùng 56 đại biểu vừa được cử tri trong tỉnh tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Khai mạc Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã được nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND. Cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026 được tiến hành ở 15 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh vào ngày 23/5/2021. Tại 1.154 khu vực bỏ phiếu ở 173 xã, phường, thị trấn, đã có 590.080 cử tri đi bỏ phiếu trên tổng số 590.291 cử tri trong danh sách, đạt tỷ lệ 99,96%. Ở mỗi đơn vị bầu cử, số người trúng cử đều đủ số lượng quy định và đạt trên 50% số phiếu hợp lệ, trong đó ứng cử viên có số phiếu cao nhất đạt 99,65%. Cuộc bầu cử đã bầu đủ 56 đại biểu với cơ cấu, thành phần đúng theo quy định. Không có đơn vị nào phải bầu cử lại hoặc bầu cử thêm; không có khiếu nại, tố cáo của cử tri đối với đại biểu trúng cử. Cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đạt được kết quả phấn khởi trên là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp; sự chỉ đạo tập trung, thống nhất và thường xuyên của Ủy ban bầu cử các cấp trong việc thực hiện quy trình, nghiệp vụ bầu cử theo đúng luật định và kế hoạch, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh.

Đồng chí Đỗ Đức Duy- Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Tạ Văn Long- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026

Ngay sau các báo cáo, các đại biểu dự Kỳ họp đã được nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Đức Duy- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, nỗ lực, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Ủy ban bầu cử và cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng gửi tới toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh lời cảm ơn trân trọng vì đã phát huy cao độ tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của cử tri, góp phần quan trọng tạo nên thành công của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn tỉnh.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Kỳ họp thứ nhất HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026 trong việc bầu cử các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, thể hiện sự đoàn kết, đồng thuận giữa “ý Đảng- lòng dân”, để thống nhất cao, bầu đắc cử các chức danh theo đúng luật định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngay sau Kỳ họp này, các đồng chí lãnh đạo và đại biểu cần bắt tay ngay vào công việc của nhiệm kỳ mới, trong đó tập trung vào 3 nhiệm vụ quan trọng, đó là: Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh tập trung khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan theo hướng: đúng chức năng, rõ nhiệm vụ; rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, cơ quan tham mưu, cơ quan phối hợp, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền cấp tỉnh; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Trong đó, nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng, ban hành thể chế, chính sách, đề án của HĐND tỉnh, nhất là các chính sách, đề án có tác động lớn đến phát triển kinh tế- xã hội và đời sống nhân dân; bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, bám sát và cụ thể hóa các nghị quyết của Tỉnh ủy, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh theo hướng thiết thực, hiệu quả; đổi mới hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội, quản lý nhà nước của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm; thực hiện hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kịp thời phản ánh, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời cử tri, nhằm đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, cũng như sự tin tưởng của cử tri và nhân dân; Chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh, bảo đảm khoa học, linh hoạt, hiệu quả, tiết kiệm. Mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần bắt tay ngay vào thực hiện chương trình hành động của mình, nỗ lực hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã- hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của UBND tỉnh. Trong đó, nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng, trình ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, nghị quyết của HĐND tỉnh; tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp làm việc theo hướng tích cực, chủ động, sâu sát, thực tiễn, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, nhằm nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và trách nhiệm thi hành của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát; phát huy vai trò, tính năng động, chủ động, sáng tạo gắn với trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm công khai, minh bạch, thông suốt, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ từ tỉnh đến cơ sở. Quyết liệt cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và chế độ công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính với phương châm “Chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính”, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; tập trung thực hiện kế hoạch chuyển đổi số quốc gia; xây dựng, vận hành hiệu quả mô hình đô thị thông minh, hướng tới xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số.

Tại Kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét và quyết định nhiều vấn đề hết sức quan trọng, có ý nghĩa xuyên suốt đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong cả nhiệm kỳ. Sau khi thông qua nội dung các báo cáo về kết quả của Cuộc bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026, HĐND tỉnh khóa XIX đã thực hiện bầu các chức danh chủ chốt của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, với tinh thần dân chủ, tập trung, phát huy trí tuệ, đoàn kết và thống nhất cao, HĐND tỉnh đã bầu đồng chí Tạ Văn Long- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026; đồng chí Vũ Quỳnh Khánh và Hoàng Thị Thanh Bình tiếp tục được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026. Tiếp đó, HĐND tỉnh khóa XIX đã thực hiện bầu các chức danh chủ chốt và 18 Ủy viên của UBND tỉnh. Đồng chí Trần Huy Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021 tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026; các đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ngô Hạnh Phúc và Vũ Thị Hiền Hạnh tiếp tục được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026. Kỳ họp cũng đã thông qua Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về thành lập Ban Dân tộc; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban, Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2021; bầu các Trưởng ban, các Phó Trưởng ban của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026, gồm: Ban Kinh tế- Ngân sách; Ban Văn hóa- Xã hội, Ban Pháp chế và Ban Dân tộc; bầu 25 đồng chí vào Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026.

Với trọng trách của người đứng đầu HĐND, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX Tạ Văn Long hứa trước HĐND sẽ cùng với tập thể Thường trực HĐND tỉnh nỗ lực học hỏi, kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm quý báu, truyền thống vẻ vang của các nhiệm kỳ trước, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh trên mọi lĩnh vực, nhất là việc thông qua các quyết sách đúng đắn, tạo những bước đột phá, khơi thông điểm nghẽn để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội và giám sát việc thực hiện khả thi các quyết sách đó, khẳng định vị trí, vai trò của HĐND tỉnh là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh.

Nhận nhiệm vụ trước HĐND tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn- Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIX nhận thức sâu sắc trách nhiệm rất lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh giao phó. Đồng chí khẳng định, với trọng trách được giao, lãnh đạo và các thành viên UBND tỉnh sẽ đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, bám sát thực tiễn, lắng nghe, tôn trọng ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, phát huy dân chủ, gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm với công việc; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo, giúp đỡ sát sao hơn nữa của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương, của Tỉnh ủy, các thế hệ lãnh đạo tỉnh Yên Bái qua các thời kỳ để hoàn thành thắng lợi 17 chỉ tiêu, 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế- xã hội tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Bế mạc Kỳ họp, thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long- Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX đã ra lời kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, hăng hái thi đua yêu nước, quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Là kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh khóa XIX với những nội dung hết sức quan trọng, liên quan đến tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương trong suốt nhiệm kỳ, Kỳ họp này chính là sự khởi đầu hoạt động của các cơ quan trong bộ máy chính quyền cấp tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Thành công của Kỳ họp cùng với những thành tựu quan trọng đã đạt được của nhiệm kỳ qua sẽ là tiền đề, là động lực quan trọng để Yên Bái phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Với tinh thần quyết tâm, chủ động, sáng tạo của các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND đã được tín nhiệm bầu chọn, cùng với sự tận dụng tối đa lợi thế, đổi mới tư duy và hành động, phát huy hơn nữa sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026 sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã đề ra theo nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và 05 nhiệm vụ trọng tâm mà Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX đã nêu tại Kỳ họp lần này.

 

T.T

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter