Lời pó gửi con

 Vi Thị Dung

 

Lật tờ lịch, mé1 thở dài, pó2 biết

Sắp đến rằm, con cái thì... ở xa

Mấy hôm nay mé phơi lá khắp sân nhà

Nong chuối ngự đã khô vàng óng mật

Pó cũng rào quây nhốt đôi tua pất3

Con chẳng ở nhà, pó mé vẫn đảm đương

Nghĩ đến các con ai chẳng xót, chẳng thương

Ngày không việc, vẫn kiên cường bám trụ

Vì an toàn bản thân, hãy nghe lời Chính phủ

"Ai ở đâu, ở yên đó", đừng về!

Đừng lo nhiều cho pó mé ở quê

Con dẫu nhỏ có ông bà chăm sóc

Điện thoại reo, đầu bên kia... nghẹn khóc

"Pó mé ở nhà... vất lắm, nhớ nghỉ ngơi"

Ôi dào! Mé chúng mày lưng còng còng vậy thôi.

Chứ mọi việc, mé vẫn làm... nhanh chán

Gói bánh tải khéo hơn bay gấp vạn

Xôi chín rồi chia mỗi cháu vài đôi

Dịch thế này Tết phiên phiến đi thôi

Làm mâm cơm cúng dâng người quá cố

Pó sẽ khấn cho tổ tiên phù hộ

Con cháu an bình, dịch sớm hết nay mai

Lòng pó mé thương nhiều, không kể gái, kể trai

Đừng bận tâm không chu toàn tiết lễ

Mong các con từ dâu đến rể

Hạnh phúc, mạnh lành, pây tái4... để năm sau.

 

                                                                              V.T.D

……………………………………....

1: mẹ; 2: bố; 3: con vịt; 4: đi Tết ngoại.

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter