• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Âu Lâu bến đợi
Ngày xuất bản: 27/06/2023 2:14:58 SA

QUANG BÁCH

 

Lững lờ sông gợn sóng lăn tăn

Gợi nhớ Âu Lâu một sáng xuân

Rộn rã mái chèo thuyền rẽ nước

Nhịp nhàng quang gánh mảng đưa chân

Tiếp lương tải đạn người đi hội

Kéo pháo mở đường lính tiến quân

Tiền tuyến Điện Biên ghi nghĩa Đảng

Hậu phương bến đợi khắc tình dân.

 

                                                                Q.B

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter