• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Bia son lịch sử
Ngày xuất bản: 04/08/2022 8:38:50 SA

TƯỜNG VY

                        

Đất lành xanh mát tán cây

Căng Đồn Nghĩa Lộ nơi này nhớ thương

Anh hùng chiến sĩ kiên cường

Máu hồng nhuốm đỏ chiến trường đạn bom

Một lòng vì nước vì non

Các anh ngã xuống tuổi còn xuân xanh

Hương rừng, gió hát ru anh

Giữ yên giấc ngủ đất lành xanh cây

Chiến công oanh liệt nơi này

Bia son lịch sử tròn đầy tiếng thơm.

                                   

      T.V

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter