• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Mắt ai
Ngày xuất bản: 23/03/2020 3:13:40 SA

                                         Phạm Công Bình

 

Mắt ai nửa nói nửa cười

Nửa neo con sóng thuyền trôi bóng chìm

Nửa trong đáy nước lặng im

Để ai cố mở cố tìm... thấy đâu.

 

Nghiêng chao cho dạ bớt sầu

Ướt mi để khỏi nát nhầu sang thơ

Tình trao ánh mắt dại khờ

Giấu trong sâu thẳm... đợi chờ!. .. thế thôi!

 

                                        P.C.B

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter