• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Mùa thu lịch sử
Ngày xuất bản: 22/08/2023 8:23:50 SA

AN NHU

 

Bảy mươi tám năm mùa thu lịch sử

Xiềng xích, nô lệ, phong kiến, thực dân

Bị đập tan dưới "sóng thần" cách mạng

 

Việt Nam có Đảng

Bác Hồ dẫn lối chỉ đường

Toàn dân tộc

Đi trong ánh dương…

 

Mười chín tháng Tám, một chín bốn lăm

Niềm vui căng lồng ngực, đoàn viên

Cờ hoa rực thắm mọi miền

Lật trang sử mới…

 

                                                   A.N

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter