• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII: Kỳ họp “không giấy” thông qua 8 nghị quyết
Ngày xuất bản: 31/07/2019 8:16:27 SA

YSáng nay (31/7), Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, đề án, tờ trình và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp.

Với thời gian ½ ngày, đây cũng là lần đầu tiên kỳ họp HĐND tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin thay vì dùng tài liệu giấy.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021; Tờ trình về thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái;

Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh Yên Bái ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái; 

Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của HĐND tỉnhYên Bái về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái, thời kỳ 2006 - 2020.

 

Quang cảnh Kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh.

Tiếp đó là Tờ trình về việc thông qua Đề án "Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến 2025”; Tờ trình về việc phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; Tờ trình về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác; Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các dự án nhóm B.

Tại Kỳ họp, các ban của HĐND tỉnh đã thông qua báo cáo thẩm tra về các tờ trình nêu trên. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào các nội dung báo cáo, đề án, tờ trình. Hầu hết đại biểu bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với nội dung các tờ trình của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn trình tại Kỳ họp.  

Tuy nhiên, các đại biểu cũng phản ánh, trước chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và điều chỉnh địa giới hành chính ở thị xã Nghĩa Lộ, một bộ phận nhân dân vẫn còn tâm tư; do vậy, cấp ủy, chính quyền sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời, các đại biểu cũng đề nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tạo điều kiện về các thủ tục hành chính cho người dân sau khi thực  hiện việc sáp nhập.

 

Lãnh đạo UBND thành phố Yên Bái thảo luận về các giải pháp triển khai Đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 – 2020

Về Đề án đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 – 2020, đại biểu thành phố Yên Bái cho rằng: Đề án được tỉnh triển khai tạo bước đột phá trong hiện đại hóa nền hành chính, thay đổi phương thức quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Ý thức được lợi ích và tầm quan trọng của Đề án mang lại cho thành phố Yên Bái trong thời gian tới, thành phố sẽ có các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai, thực hiện hiệu quả. 

Liên quan đến Nghị quyết 09 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09 của HĐND tỉnh, nhất là mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đại biểu huyện Mù Cang Chải cho rằng: mức phụ cấp đối với thôn đội trưởng, công an viên, nhân viên y tế thôn bản còn thấp so với yêu cầu chung và việc thực hiện sáp nhập thôn bản cơ bản đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập thôn bản, do địa bàn rộng nên việc bố trí họp thôn bản còn gặp nhiều khó khăn...

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đề nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt dự án; triển khai Đề án "Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến 2025”để phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 vào quý II/2020,lập lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Phát biểu kết luận phiên thảo luận tại Hội trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã; các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh cần sớm hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định, tổ chức thực hiện bảo đảm yêu cầu tiến độ đề ra. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai việc thực hiện sau sắp xếp cần phải đảm bảo ổn định, phát triển tốt hơn và phát huy truyền thồng đoàn kết lịch sử, giá trị văn hóa, yếu tố con người ở các địa phương nơi thực hiện sáp nhập; lấy sự hài lòng của nhân dân, tạo sự đồng thuận trước, trong và sau sắp xếp; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giữa các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và các huyện, thị để giải quyết tất cả các vấn đề có liên quan một cách kịp thời, khẩn trương.

Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các xã sau sắp xếp, đảm bảo sinh kế để người dân có cuộc sống tốt hơn; chủ động sắp xếp lại đội ngũ cán bộ đảm bảo đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu sự phát triển chung ở địa phương, đơn vị sau sắp xếp. 

Đối với Đề án "Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến 2025”; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Đề án đã được chuẩn bị công phu, khoa học và đây là một trong những nhiệm vụ đột phá. Do vậy, sau khi HĐND tỉnh thông qua thì UBND tỉnh sớm phê duyệt dự án; triển khai các hạng mục theo đúng trình tự, thủ tục đảm bảo công khai, minh bạch, phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 vào quý II/2020 để chào mừng đại hội Đảng các cấp; tuyên truyên nâng cao nhân thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc triển khai đề án đô thị thông minh; chuẩn bị tốt nguồn nhân lực để vận hành đô thị thông minh đáp ứng yêu cầu công nghệ 4.0.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan truyền thông tập trung tuyên truyền sâu rộng từng nội dung của nghị quyết của Kỳ họp đã thông qua tới sâu rộng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Các đại biểu HĐND tỉnh bấm nút biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, với tinh thần tập trung, dân chủ, nhất trí cao, 100% các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 8 nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết Kỳ họp. 

Đối với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh giai đoạn 2019-2021 và thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, trên cơ sở nghị quyết của HĐND tỉnh, đồng chí yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý cần thiết trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện, bảo đảm sớm ổn định về mọi mặt để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan thông tin, báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng, tạo đồng thuận, thống nhất cao trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, thực hiện nhanh chóng, hiệu quả việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Cấp ủy, chính quyền các huyện: Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên và thành phố Yên Bái tích cực phối hợp với các ngành của tỉnh triển khai hiệu quả việc sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính trên địa bàn, bảo đảm sự ổn định và tiếp tục phát triển của các đơn vị; chủ động phương án bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách các cấp gắn với phương án nhân sự đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, đúng với định hướng của Tỉnh ủy, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Đối với các nghị quyết đã thông qua tại Kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao UBND tỉnh khẩn trương ban hành văn bản cụ thể hóa các nghị quyết của HĐND tỉnh để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu các nghị quyết đề ra. 

Tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị 5 tháng cuối năm theo tinh thần chỉ đạo của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 26 (mở rộng), quyết tâm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND và các ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh cần phát huy hơn nữa hiệu quả công tác giám sát, tập trung vào những địa bàn, nội dung có nhiều khó khăn, hạn chế, bất cập để kiến nghị các giải pháp cụ thể, thiết thực khắc phục, bảo đảm nghị quyết của HĐND được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. 

* 8 Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh:

(1) Nghị quyết về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Yên Bái trong giai đoạn 2019 - 2021.

(2) Nghị quyết về chủ trương thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

(3) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(4) Nghị quyết về việc thông qua Đề án "Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến 2025”.

(5) Nghị quyết về việc ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa.

(6) Nghị quyết về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

(7) Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các dự án nhóm B.

(8) Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của HĐND tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái, thời kỳ 2006 - 2020.

 

Theo Báo Yên Bái điện tử

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter