• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Cao nguyên
Ngày xuất bản: 01/12/2016 7:56:13 SA

                               Ngọc Bái

 

Cao nguyên

Cao nguyên đá chồng lên đá

Hoàng hôn khô rang nắng quái chiếu

Mầm cây nhuốm màu lửa.

 

Suối cạn

Đá trơ rêu khô sỏi lấp

Mùn lá ngầu ngầu xác lá

Vũng nước, cá con đớp bóng cá

 

                                                N.B

 

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter