• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Đợi
Ngày xuất bản: 27/06/2023 2:08:02 SA

TRẦN LINH

 


Cho tôi hẹn người một chút

Mỏi đường trần muốn dựa vai

Bình minh hôm nay đến sớm

Dường như đợi suốt đêm dài…

 

Cho tôi mượn người một chút

Sớm nay mùa thu dịu dàng

Hoa sưa trắng như bông tuyết

Chao lòng dạ kẻ đa đoan...

 

                                               T.L

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter