• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Đồng đội
Ngày xuất bản: 27/08/2021 2:28:01 SA

                            Đặng Ngọc Thông

 

Đồng đội ơi!

Bốn sáu năm rồi...

Tưởng máu mình ở chiến trường đông lại

Ai ngờ nay vẫn còn hồng mãi

Vẫn phụng sự Tổ quốc quang vinh

Cứ chờ mong ngày hội ngộ chúng mình

Lại vui cười xá chi tay thiếu ngón

Chân để Nam... chân còn ra Bắc

Ngày điều dưỡng gặp nhau kể chuyện giặc kinh hồn

Ôm nhau cười vui chẳng thể vui hơn

Vẫn chất lính Cụ Hồ và ấm tình đồng đội.

 

                                                            Đ.N.T

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter