• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Học gương Bác ở Làng Vần
Ngày xuất bản: 23/09/2020 3:24:35 SA

                           Thế Quynh

 

Học gương Bác ở Làng Vần

Chiến khu cách mạng mùa xuân đang về.

Những người làm ruộng chân quê

Hôm nay vẻn vẹn lời thề năm xưa.

Ngòi Vần, núi Nả, núi Nưa

Dấu chân quen ngỡ Bác vừa qua đây.

Một thời đuổi Nhật, đánh Tây

Cơm đùm, nước ống dựng xây cơ đồ.

Thiêng liêng hai tiếng Bác Hồ

Vui từ Việt Bắc thủ đô gió ngàn.

Còn đây gốc vải, nhà sàn

Đèo Din, đình Dọc khải hoàn quân ca.

Bác Hồ sáng mãi tâm ta

Tháng năm đất nước nở hoa dâng Người.

 

                                                    T.Q

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter