• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Sông Thao ngày gặp lại
Ngày xuất bản: 04/01/2017 2:33:18 SA

                                Đoàn Đức Bình 

 

Có một dòng sông Thao,

Chảy theo miền mong nhớ

Sông với ta duyên nợ,

Không biết tự bao giờ.

 

Hò hẹn gió đôi bờ,

Khi buồn sông vẫn hát

Còn ta thời phiêu dạt,

Chảy âm thầm đơn côi.

 

Sông nặng nghĩa biển khơi,

Ta chung tình Việt Bắc

Đã bao lần đuổi giặc,

Từng qua bến tìm nhau.

 

Hỏi trăng- trăng biết đâu,

Gọi đò- đò ắp chuyến

Thương cây sào trên bến

Đứng lặng đã lâu rồi.

 

Chẳng biết đất bên bồi,

Có nặng tình bên lở?

Trong lòng nghe sóng vỗ,

Xôn xao chiều trung du.

 

                                    Đ.Đ.B

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter