• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Vu vơ
Ngày xuất bản: 25/11/2019 2:47:27 SA

Phạm Công Bình

 

Giọt thu ai rớt xuống dòng

Để tôi mắc cạn giữa mông lung chiều

Heo may chạm ngõ phiêu diêu

Vu vơ lên cả những điêu đứng mình

 

                                                 P.C.B

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter