• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Văn nghệ sĩ Yên Bái học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy
Ngày xuất bản: 20/09/2018 3:12:57 CH

Hoàng Việt Quân

 

 Chủ tịch Hồ Chí Minh rất yêu thích văn nghệ và đặc biệt coi trọng văn nghệ. Người đã khai sinh ra nền văn nghệ cách mạng và chính Người là ngọn cờ đầu, là người chiến sĩ mở đường tiên phong trong sáng tạo văn nghệ cách mạng, cả thơ ca, truyện, ký, kịch, chính luận và lý luận văn nghệ. Người có nhiều lời khuyên bảo văn nghệ sĩ và chỉ rõ cho văn nghệ sĩ một quan điểm mới, đúng đắn trong sáng tạo văn nghệ đi theo đường lối cách mạng của Đảng. Nhân dịp Triển lãm hội họa năm 1951, ngày 19/2/1951 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi các họa sĩ và khẳng định một chân lý, một quan điểm sâu sắc, đồng thời cũng xác định nhiệm vụ cho văn nghệ sĩ “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Trong bài giảng về “Cách viết” tại lớp Chính trị Trung ương ngày 17/8/1953, bài phát biểu tại Hội nghị cán bộ văn hóa năm 1958, bài nói chuyện tại Đại hội văn nghệ toàn quốc lần thứ 3 năm 1962, ta thấy Bác Hồ đề cập tới khá nhiều vấn đề, quan điểm, nhiệm vụ của văn nghệ sĩ, nội dung và hình thức tác phẩm, tác động của tác phẩm đối với công chúng, công tác phê bình và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống… Tập hợp hệ thống các quan điểm lại ta thấy khá rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa văn nghệ, tư tưởng đó đã và đang là những định hướng to lớn cho việc xây dựng và phát triển nền văn hóa, văn nghệ Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của chúng ta hiện nay. Bản thân cách cư xử rất có văn hóa, trân trọng đối với văn nghệ sĩ và cách khuyên bảo chu đáo, tỉ mỉ, tác phong làm việc của Bác cũng là một tấm gương đạo đức, phong cách cao đẹp cho văn nghệ sĩ học tập, làm theo.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các văn nghệ sĩ của tỉnh Yên Bái ngay từ sau Cách mạng tháng 8/1945, nhất là từ khi bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước đã thực sự là các chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, văn nghệ, nhiều tác giả trưởng thành từ trong quân ngũ, lực lượng thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, hay trong lao động sản xuất, xây dựng hậu phương, nhiều người là kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, là người dân tộc thiểu số… Văn học nghệ thuật Yên Bái đã có một chặng đường phát triển khá tự hào: từ chỗ trước Cách mạng tháng 8/1945 hầu như chỉ có các loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian các dân tộc tồn tại dưới hình thức truyền miệng và ngoài một số học giả phong kiến, thực dân làm công tác nghiên cứu sử học, dân tộc học thì không có mấy tác giả hoạt động sáng tác, xuất bản, nhưng kể từ sau Cách mạng tháng 8/1945 trở đi thì các hoạt động văn học nghệ thuật có điều kiện phát triển, trải qua 2 giai đoạn:

- Giai đoạn sáng tác văn nghệ quần chúng theo phong trào do chính quyền và Ty Thông tin, Ty Văn hóa Yên Bái phát động, tổ chức.

- Giai đoạn sáng tác văn nghệ mang tính chuyên nghiệp do Hội Văn học nghệ thuật Hoàng Liên Sơn- Yên Bái và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái cùng Đoàn văn công, các đơn vị chuyên môn của ngành Văn hóa đảm nhiệm.

Đội ngũ văn nghệ sĩ Yên Bái đã hoạt động theo đường lối văn nghệ của Đảng, Bác Hồ. Bằng tác phẩm của mình, các văn nghệ sĩ Yên Bái đã thực sự đứng vào đội ngũ cách mạng, phản ảnh chân thực hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và xây dựng chủ nghĩa xã hội, phê phán cái xấu, cái ác, góp phần xây dựng chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương. Số hội viên chuyên ngành của tỉnh ngày càng tăng. Nhiều hội viên trở thành hội viên chuyên ngành của các Hội Trung ương như: Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Hội Sân khấu Việt Nam, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam.

Đặc biệt hình ảnh Bác Hồ, tấm gương đạo đức, tác phong làm việc của Bác Hồ trong buổi chiều ngày 24/9/1958 tại Tỉnh ủy Yên Bái và trong cuộc mít tinh sáng ngày 25/9/1958 ở Sân vận động thị xã Yên Bái đã để lại trong lòng cán bộ, nhân dân và giới văn nghệ sĩ Yên Bái những tình cảm yêu thương, kính trọng Bác, thấm thía những lời Bác dạy. Văn nghệ sĩ Yên Bái luôn nhớ lời Bác “Phải đoàn kết chặt chẽ” để góp sức xây dựng cuộc sống cho bà con được “sướng hơn”, được “ăn no, mặc ấm”. Bằng những tác phẩm của mình, văn nghệ sĩ Yên Bái đã nhiệt tình ngợi ca những tập thể và cá nhân điển hình, tiên tiến trong lao động, sản xuất, định canh định cư, tăng vụ, hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế, thực hành tiết kiệm, đấu tranh đòi hiệp thương, thống nhất đất nước… đồng thời lên tiếng phê phán những khuyết điểm, những tập quán cũ lạc hậu trong làm ăn, cưới xin, ma chay mê tín, tích cực xây dựng đời sống văn hóa mới.

Yêu mến, biết ơn Bác Hồ, đội ngũ văn nghệ sĩ Yên Bái còn cảm xúc sáng tác được nhiều tác phẩm về Bác Hồ và bộc lộ tình yêu, lòng biết ơn đối với Bác: Hoàng Việt Quân công bố được tập truyện ký “Người ở nguồn” (1995, tái bản năm 2004) viết về Bác Hồ ở Pác Bó và phong trào yêu nước, cách mạng của nhân dân Pác Bó, Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, sau đó là tập sách “Bác Hồ trong lòng người Yên Bái- Lào Cai” (2005) và một số bài ghi chép, kể chuyện về Bác. Ngọc Bái với trường ca “Vầng trăng và cánh rừng”  (2012) đã khắc họa khá đậm nét hình ảnh Bác Hồ thật ung dung, tự tại, sáng suốt trong chỉ đạo chiến lược cách mạng, có tâm hồn trong sáng và tấm lòng yêu thương con người bao la, rộng lớn trong suốt thời gian Người lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp ở chiến khu Việt Bắc. Vũ Chấn Nam có hẳn một tập thơ “Về Pác Bó” (2003) gồm 34 bài thơ viết về Bác Hồ giàu hình ảnh, cảm xúc. Các tập sách trên cùng với 3 bài viết của Vũ Quý “Người dân Yên Bái kể chuyện về Bác Hồ”, “Sự nghiệp làm nên bởi chữ đồng”, “Bài thơ hóa giải hận thù”, ca khúc “Bác về một sớm mùa thu” của Dương Nhâm, bài hồi ký “Nhớ lời Bác dạy” của Vũ Bờ, nhóm ảnh “Thanh niên làm theo lời Bác” của Tuấn Nghĩa, nhóm “Tranh cổ động về Bác Hồ” của Nguyễn Đình Thi đều đạt được giải thưởng của Tỉnh ủy Yên Bái, riêng trường ca “Vầng trăng và cánh rừng” của Ngọc Bái còn được tặng thưởng toàn quốc trong cuộc vận động, sáng tác, quảng bá các tác phẩm về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong hai năm 2008- 2009. Đợt 1 giai đoạn 2016- 2020 có tác phẩm ảnh nghệ thuật “Vượt khó trong học tập” và tập bút ký “Những dấu chân qua” của tác giả Nguyễn Ngọc Yến đoạt giải Khuyến Khích do Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng và có 18 tác phẩm của 14 văn nghệ sĩ được Ban tổ chức cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Yên Bái trao giải thưởng. Trong đó tác phẩm tranh cổ động “Tháp Mười đẹp nhất bông sen/ Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ” của tác giả Nguyễn Đình Thi đoạt giải A; ca khúc “Khát vọng Hồ Chí Minh” của tác giả Ngọc Bái, tác phẩm ký “Dòng sông vẫn chảy” của tác giả Hoàng Kim Yến, tác phẩm ký “Theo gương Bác Hồ” của tác giả Nguyễn Thị Tâm và tác phẩm ảnh nghệ thuật “Vượt khó trong học tập” của tác giả Vũ Chiến đoạt giải B và nhiều tác phẩm khác đoạt giải C và giải Khuyến khích cuộc thi. Đặc biệt tập thể Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Yên Bái được nhận Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tổng hợp các bài viết, ta thấy có hơn 50 bài hồi ký, bút ký, ghi chép, kỷ niệm viết về Bác Hồ, nhất là các bài viết của tác giả đã từng gặp Bác Hồ, hoặc vinh dự được phục vụ Bác Hồ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tập trung và cảm động hơn cả là những bài viết về Bác Hồ nhân ngày 24 và 25/9/1958 Bác và phái đoàn Chính phủ lên thăm Yên Bái như: Lái tàu đưa Bác Hồ về thăm Yên Bái- Lào Cai  (Tất Thắng và Hoàng Triết), Nhớ ngày bảo vệ Bác Hồ lên thăm Lào Cai- Yên Bái (Việt Hưng), Bác Hồ với Yên Bái (Ngọc Bái), Tôi được gặp Bác Hồ (Đào Tiến Lộc), Nhớ ngày Bác Hồ về thăm Yên Bái (Quang Đạt và Hà Quang Huy), Kỷ niệm lớn lao của đời tôi (Đồng Thị Hồng Hạnh), Người vinh dự được ôm hoa tặng Bác (Lê Phiên), Nhớ lời Người 43 năm trước (Tùng Lâm), Một ngày gặp Bác (Hồ Thức), Bác Hồ nói về tránh nạn tảo hôn (Vũ Quý), Người Dao quần trắng được gặp Bác Hồ (Hoàng Việt Quân), Đi tìm những em bé tặng hoa Bác Hồ năm 1958 (Hà Lâm Kỳ)… Nhiều bài viết về kỷ niệm và lòng biết ơn Bác Hồ bằng những việc làm cụ thể: Đồi quế Bác Hồ ở Viễn Sơn (Quỳnh Liên), Ao cá Bác Hồ, Tết trồng cây … Một số nghệ sĩ được gặp Bác Hồ như nhạc sĩ Ngọc Quang, Hoàng Nừng, ca sĩ Khánh Nguyệt để lại những kỷ niệm sâu sắc không bao giờ quên, nhất là nữ ca sĩ Khánh Nguyệt hai lần được Bác Hồ mời về Phủ Chủ tịch hát cho Bác và cán bộ Chính phủ nghe, được Bác khen và hôn lên trán. Khá nhiều giáo viên miền xuôi tình nguyện lên Yên Bái công tác trong số 860 giáo viên xung phong lên Tây Bắc theo lời kêu gọi của Đảng, Bác Hồ năm 1959. Họ đã sống, làm việc, hoàn thành nhiệm vụ theo lời khuyên của Bác: “Các cô chú đã xung phong thì phải xung phong đến nơi đến chốn”, một số thầy còn trở thành hội viên Hội văn nghệ tỉnh Yên Bái với các chuyên ngành văn học, ân nhạc, văn hóa dân gian và có những đóng góp cho ngành văn hóa, báo chí như: Trịnh Thoại, Nguyễn Tất Đợi, Trần Tế, Nguyễn Hữu Kách, Huyền Sâm, Phạm Đức Hảo… Thầy Nguyễn Thanh Đàm là Nhà giáo ưu tú suốt 32 năm gắn bó với công tác giảng dạy và làm quản lý Trường Sư phạm I Nghĩa Lộ cũng tham gia vào một số Câu lạc bộ thơ ở Yên Bái, công bố được 2 tập thơ “Lời Bác rừng hoa” (2011), “Một thời để nhớ” (2013) và có bài hồi ký “Một lần gặp Bác nhớ suốt đời” để lại ấn tượng sâu đậm về hình ảnh Bác Hồ trong lòng các nhà giáo miền núi. Thầy giáo Đinh Hội in được 8 tập thơ và có bài thơ “Lời Bác khuyên năm ấy” đoạt giải Ba cuộc thi thơ “Trăm năm trồng người” do Hội Cựu giáo chức Việt Nam tổ chức năm 2008.

Có 2 tác giả viết truyện ngắn về Bác Hồ cho thiếu nhi là Quách Liêu với truyện  “Tấm ảnh Bác Hồ” (1994), Hoàng Việt Quân với truyện “Niềm vui của hoa Bjooc ca”  (1995).

Ngoài Trường ca, có 254 tác giả Yên Bái đã công bố 483 bài thơ và 114 trường đoạn thơ viết về Bác Hồ. Điều đáng nói là hầu hết các nhà thơ và những người yêu thơ Yên Bái đều có cảm xúc viết về Đảng, Bác Hồ với nhiều nội dung phong phú và thể hiện bằng nhiều hình thức thể loại như: ca dao, lục bát, dân ca, thơ Đường thi (tứ tuyệt, thất ngôn bát cú), thơ tự do, khúc ca chèo, thơ dân tộc… Các tác giả người dân tộc thiểu số Tày, Nùng, Thái, Dao, Mường, Mông, Khơ Mú, Cao Lan… bộc lộ lòng biết ơn Bác Hồ gắn với sự đổi đời của dân tộc mình bằng hình ảnh cụ thể. Thơ người Kinh cũng vậy nhưng ngợi ca Bác Hồ bằng nhiều mỹ từ có so sánh giữa hai chế độ cũ và mới. Bác Hồ được ví như mặt trời, mặt trăng chiếu sáng, tỏa rộng ánh sáng cho người trần gian, soi đường cho các dân tộc đi. Bác Hồ là đóa sen hồng, là ánh lửa xua tan băng giá. Bác Hồ là thầy giáo Nguyễn Tất Thành, là nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc, là lãnh tụ Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước, dẫn dắt dân tộc đi theo con đường của chủ nghĩa Mác- Lê Nin. Hình ảnh Bác Hồ luôn gắn bó với Đảng, soi đường chỉ lối cho dân tộc. Các tác giả bộc lộ lòng tin yêu, tự hào đi theo con đường cách mạng của Đảng, của Bác làm nên Cách mạng tháng Tám, dựng lên chế độ Việt Nam Dân chủ cộng hòa và xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Nghe lời Đảng, Bác Hồ, nhân dân tham gia kháng chiến đem lại nhiều thành công, đánh thắng giặc  Pháp, Nhật, Mỹ. Có tác giả đã từng gặp Bác, kể chuyện về Bác bằng những vần thơ chân thành, cảm động. Có tác giả là thầy giáo đọc thơ Bác, giảng thơ Bác với cảm xúc trào dâng, thành kính. Khi Bác sống, nhiều bài thơ kính chúc Bác mạnh khỏe, sống lâu. Khi Bác mất, nhiều bài thơ khóc Bác, ngợi ca công lao trời biển của Bác Hồ và bộc lộ lòng yêu thương Bác chân thành. Từ cái cửa sổ trong thơ Bác đến đôi dép cao su, chiếc áo giản dị Bác mặc, căn nhà sàn Bác ở, quả táo, tấm bằng khen Bác tặng, cây đa Bác trồng đều đem lại cảm hứng cho thơ. Nỗi nhớ Bác có mặt trong thơ suốt không gian và thời gian xuân, hạ, thu, đông, nhất là vào ngày sinh nhật Bác, ngày Bác mất và ngày kỷ niệm Bác lên thăm Lào Cai- Yên Bái, Tây Bắc. Nhớ Bác trong ngày hội thơ Nguyên Tiêu, trong dịp đi du lịch thăm quan các di tích lịch sử liên quan tới Bác như: làng Sen quê Bác, Dục Thanh Phan Thiết, lán Nà Lừa, cây đa Tân Trào, ATK, Pắc Bó, Ba Đình, Lăng Bác, nhà sàn và vườn cây Bác Hồ ở Hà Nội, giỗ tổ Hùng Vương nhớ lời Bác dặn, đền thờ Bác ở công viên Yên Hòa (Yên Bái), khu tưởng niệm Bác ở Nghĩa Lộ, Đá Chông, Sân vận động thành phố Yên Bái nơi Bác nói chuyện trong cuộc mít tinh, Bến Nhà Rồng (Sài Gòn), cây đa cột mốc, Phay Khắt- Nà Ngần, Pa Ri (Pháp)… Có bài thơ ca ngợi Việt Nam, hồn sông núi mang hình ảnh Bác. Nhiều bài thơ bộc lộ tấm lòng yêu thương, biết ơn Bác của bộ đội, thanh niên xung phong, anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, thanh niên, phụ nữ, phụ lão, các cháu thiếu niên nhi đồng. Có thơ cảm xúc về lễ kết nạp Đảng viên mới, kết nạp Đoàn viên, Đội viên, làm lễ báo công với Bác ở khu di tích lịch sử. Cảm hứng viết về quê hương đất nước đổi mới luôn có hình bóng Bác. Có thơ viết về ngành giáo dục, ngành y, ngành kiểm sát nhân dân, ngành giao thông, đầu máy Hà Lào, nhà sàn Bác, thực hiện và làm theo lời Bác dạy. Có thể kể chuyện nằm mơ thấy Bác về thăm. Nhớ Bác, khá nhiều bài thơ nói về những công việc cụ thể đền ơn Bác như: Đồi cây Bác Hồ, Đồi quế Bác Hồ, Ao cá Bác Hồ, phấn đấu làm cháu ngoan Bác Hồ. Nhớ Bác trong đêm Trường Sơn, nhớ Bác hướng về Hoàng Sa, Trường Sa. Nhiều nhất là những câu thơ, bài thơ nói về việc học tập và làm theo lời Bác Hồ dặn. Thơ về Bác thì nhiều với nhiều cung bậc tình cảm khác nhau, song do phạm vi bài viết nên không thể trích dẫn ra đầy đủ.

Về âm nhạc, các nhạc sĩ Hoàng Liên Sơn- Yên Bái đã sáng tác được 18 ca khúc về Bác Hồ và tình cảm của nhân dân đối với Bác, nguyện học tập và làm theo lời Bác dặn, tiêu biểu như: Rằm tháng Giêng (thơ Hồ Chí Minh, nhạc Ngọc Bái), Bác về một sớm mùa thu, Ngôi nhà sàn Bác Hồ ở quê em (Dương Nhâm), Người Mèo nhớ Bác (Thanh Xuân), Người Mèo có chữ, Nhớ ngày Bác Hồ lên thăm vùng cao (Huyền Tuân), Phố núi miền Tây nhớ Bác (Phạm Đức Toàn), Bản làng đổi mới, Tình bạn tháng Mười (Thanh Bình), Nhớ Bác trên đường biên giới (Vũ Trọng Quý), Vinh quang ngành Kiểm sát nhân dân (nhạc Quách Hùng, thơ Ngô Xuân Thắng), Thăm lán Nà Lừa (nhạc Kim Phụng, thơ Hiền Lương), Về Tân Trào nhớ Bác (Xuân Vệ), Người ở núi thương nhớ Bác Hồ (nhạc Xuân Vệ, thơ Hoàng Việt Quân)…

Đoàn Văn công Nghĩa Lộ (1962- 1975), Yên Bái (trước 1975), Hoàng Liên Sơn  (1976- 1991) và nay là Đoàn nghệ thuật Yên Bái có nhiều tiết mục ca, múa, nhạc, kịch, chèo trình diễn về Bác Hồ và lòng dân đi theo con đường cách mạng của Đảng, Bác Hồ. Các đội văn nghệ nghiệp dư và phong trào văn nghệ quần chúng khắp các huyện, thị thường có các tiết mục ca ngợi Bác Hồ.

Hoạt động Mỹ thuật ở Yên Bái đã có từ thời kháng chiến chống thực dân Pháp, chủ yếu là vẽ tranh cổ động, làm truyền đơn tuyên truyền về Đảng, Bác Hồ, vận động đồng bào tích cực tham gia kháng chiến, ủng hộ Chính phủ Hồ Chí Minh. Các họa sĩ từ đó đến nay ít nhiều cũng vẽ tranh Bác Hồ, đã được trưng bày, triển lãm ở địa phương, khu vực và toàn quốc. Có thể kể một số tác phẩm tiêu biểu: tranh sơn dầu “Mừng ngày giải phóng miền Nam” của Trần Lâm năm 1975, tranh sơn dầu “Bác Hồ với các dân tộc Hoàng Liên Sơn” của Thanh Xuân, tranh cổ động “Ơn Bác- người Mèo có chữ” của Quách Hùng đoạt giải A Triển lãm toàn quốc và được chọn đi dự Triển lãm ở Ấn Độ năm 1991, tranh sơn dầu “Ấm áp tình thương” của Quách Hùng, tranh kính đề can “Bác Hồ với văn học nghệ thuật” của tập thể giáo viên Mỹ thuật Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật tỉnh (2003). Họa sĩ Nguyễn Đình Thi vẽ khá nhiều tranh cổ động về Bác Hồ và có tác phẩm đoạt giải Cuộc vận động sáng tác về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong hai năm 2008- 2009.

Những nghệ sĩ Nhiếp ảnh tỉnh Yên Bái ít có dịp được tiếp xúc trực tiếp với Bác Hồ nên chụp ảnh về Bác không nhiều. Tuy nhiên, dù chưa rõ tác giả là ai, hiện nay chúng ta vẫn có ảnh tư liệu về Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, nói chuyện trong cuộc mít tinh lịch sử ở Sân vận động thị xã Yên Bái. Đặc biệt, hiện nay có nhiều nghệ sĩ Nhiếp ảnh tham gia chụp được từ một đến nhiều nhóm ảnh về tập thể và cá nhân học tập, làm theo tấm gương đạo đức, tác phong của Bác. Các rạp chiếu bóng và các đội chiếu phim lưu động cơ sở huyện, thị, tỉnh Yên Bái từ những năm 60 thế kỷ XX cùng với Đài phát thanh- Truyền hình tỉnh hiện nay đã tổ chức nhiều đợt chiếu phim tài liệu về hình ảnh Bác Hồ cho cán bộ, đồng bào các dân tộc xem.

Sáng tác, quảng bá tác phẩm về Bác Hồ, về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một cuộc vận động lớn, được nhiều văn nghệ sĩ hưởng ứng tham gia. Nhưng quan trọng hơn cả ở chỗ: dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, văn nghệ sĩ Yên Bái đã không ngừng học tập, rèn luyện, đi theo đường lối văn nghệ của Đảng, phấn đấu sáng tạo tác phẩm với nhiều đề tài, bám sát đời sống thực tiễn của nhân dân ở địa phương và đất nước, có nhiều tác phẩm đạt chất lượng về nội dung và nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ của người xem, bạn đọc. Khá nhiều tác phẩm nhận được giải thưởng của địa phương và các Hội chuyên ngành Trung ương.

Đứng trước giai đoạn cả nước đổi mới vững bước tiến lên xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, văn nghệ sĩ Yên Bái lại càng phải ra sức học tập, trau dồi tư tưởng, đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mau chóng khắc phục những khó khăn, yếu kém, tiếp tục sáng tạo văn học nghệ thuật theo tư tưởng của Người và theo Nghị quyết của Đảng để không ngừng có tác phẩm hay hơn, có chất lượng cao, góp phần xây dựng một “Nền văn hóa, văn nghệ tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

 

H.V.Q

                                                               

                                                                 

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter