• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
 Bế mạc Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII: Thông qua 10 nghị quyết quan trọng
Ngày xuất bản: 02/08/2018 1:10:12 CH

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, chiều nay (2/8), Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII đã tiến hành phiên bế mạc và thông qua 10 nghị quyết quan trọng.

Sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn của lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu và giải trình làm rõ thêm một số vấn đề mà các đại biểu và cử tri quan tâm, đồng thời đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh đạo, điều hành trong thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra năm 2018.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tập trung cao độ, huy động nguồn lực khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra; trong đó đặc biệt ưu tiên giải pháp về nhà ở, ổn định sản xuất, khắc phục cơ sở hạ tầng, chủ động phòng, chống thiên tai trong những tháng còn lại của năm 2018, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của UBND tỉnh.

 

       Đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu và giải trình làm rõ thêm một số vấn đề mà các đại biểu và cử tri quan tâm.

Đồng chí yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn về mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công, vốn giải ngân, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư để sớm hoàn thành, đưa các dự án đầu tư vào khai thác, vận hành nhằm tạo việc làm cho lao động, tăng thu ngân sách cho địa phương; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu số thu đạt 2.900 tỷ đồng; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2019 đảm bảo căn cơ, bài bản, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII cũng như Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2018 – 2019; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, chính sách đối với vùng cao…

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp để cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đẩy mạnh việc phân cấp đối với cấp huyện, thị xã, thành phố trong lĩnh vực đất đai, quản lý tài sản công, đầu tư xây dựng và quản lý cán bộ công chức, viên chức; ứng dụng công nghệ thông tin; chính quyền điện tử để nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp; đề cao vai trò trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong các cơ quan hành chính các cấp; chuẩn bị tốt các đề án, chính sách, dự thảo nghị quyết để trình Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 11.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Tại phiên họp chiều nay, HĐND tỉnh cũng đã thông qua Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Nghị quyết về một số chính sách và nguồn vốn để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020; Nghị quyết về quy định một số chính sách thực hiện thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy một số cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 là rất lớn, nhất là trước tình hình thiên tai, mưa bão diễn biến tiêu cực, dồn dập, khó lường. Với quyết tâm chính trị cao, HĐND tỉnh thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 của UBND tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát chủ đề của năm 2018, các chương trình, kế hoạch, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 HĐND tỉnh vừa thông qua; yêu cầu các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị và các đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết tâm cao để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Trước mắt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tiếp tục tập trung mọi điều kiện hỗ trợ nhân dân khắc phục về nhà ở, phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 vừa qua. Đồng thời chủ động phương án, giải pháp ứng phó kịp thời, tích cực trước nguy cơ mưa lũ đang diễn biến rất nguy hiểm, giảm thiểu tối đa tổn thất, thiệt hại do thiên tai.

Tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh ban hành tại kỳ họp lần này gắn với các nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm. Chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 một cách kỹ lưỡng, phù hợp, khả thi với ý chí phấn đấu cao, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh thống nhất thông qua các nghị quyết chuyên đề, do vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; đồng thời tiếp tục bám sát chương trình làm việc năm 2018 để phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh theo thẩm quyền nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Với tinh thần phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết, nhất trí thông qua 10 nghị quyết quan trọng trình tại Kỳ họp.

* 10 nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII:

1 - Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019.

2 - Nghị quyết về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Yên Bái.

3 - Nghị quyết về một số nội dung cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 – 2020.

4 - Nghị quyết về Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái.

5 - Nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Yên Bái tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh khóa XVIII - Kỳ họp thứ 6.

6 - Nghị quyết về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ.

7 - Nghị quyết về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát, sỏi) trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2017.

8 - Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

9 - Nghị quyết về một số chính sách và nguồn vốn để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020.

10 - Nghị quyết về quy định một số chính sách thực hiện thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy một số cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

 

Theo nguồn Báo Yên Bái điện tử

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter